Ihmiset – tarpeeton voimavara toimitusketjuissa?

15.11.2020

Pitäisikö ihmisiin ja eri prosesseissa toimivan henkilöstön toimintaan ja osaamiseen kiinnittää enemmän huomiota?

Kirjoittaja: Minna Porasmaa

Logistiikassa keskitytään usein koviin asioihin. Puhutaan prosesseista ja robotiikasta, koneista ja laitteista, digitalisaatiosta ja automatisaatiosta. Mihin tässä kokonaisuudessa istuvat ihmiset? Ihmiset ja heidän roolinsa logistiikassa ja toimitusketjuissa voivat helposti jäädä keskusteluissa ja kehittämisessä pienemmälle huomiolle.

Onko ihmisten rooli toimitusketjuissa kuitenkaan niin vähäinen? Pitäisikö ihmisiin ja eri prosesseissa toimivan henkilöstön toimintaan ja osaamiseen kiinnittää enemmän huomiota? Uskallan väittää, että vastaukset edellä oleviin kysymyksiin ovat ei ja selkeä kyllä.

Otetaan esimerkiksi prosessit. Prosessien kuvaaminen, viilaaminen ja tehostaminen ovat logistiikan ja toimitusketjujen johtamisen keskiössä. Ja näin pitääkin olla. Prosessien kanssa painittaessa usein kuitenkin keskitytään siihen, että toiminnot seuraavat (paperilla/näytöllä) virtaviivaisesti toisiaan, mukana olevat ja mukaan tuotavat järjestelmät edesauttavat prosessin kulkua ja että kokonaisuus näyttää ainakin näennäisesti viimeistellyltä.

Voi kuitenkin käydä niin, että periaatteessa niin hieno prosessi ei kuitenkaan käytännössä toimi. Miksi? Vastaus tähän kysymykseen löytyy usein henkilöstöstä. Prosessit toimivat oikein vain ja ainoastaan, jos niitä toteuttavat ihmiset toimivat oikein ja prosessin edellyttämällä tavalla. Automatisaatio ja robotisaatio voivat auttaa prosessin toteuttamista ja toteutumista, edelleen kuitenkin yleensä jossakin kohtaa prosessia sen toimivuus on kiinni yksittäisestä henkilöstä tai henkilöistä. Jos tämä tai nämä henkilöt syystä tai toisesta toteuttavat prosessin toimintoja väärin, kokonaisuus on rikottu.

Miksi sitten joku yksittäinen henkilö tai jopa suurempi osa henkilöstöä toteuttaisi prosessia väärin? Yleisinä syinä voivat olla osaamattomuus, ymmärtämättömyys tai asenteet. Kahteen ensimmäiseen on helpompi puuttua, jälkimmäiseen vaikeampi. Tosin, kun ihmiselle opetetaan, miten jokin asia tehdään oikein ja miksi – mikä vaikutus omalla toiminnalla on koko ketjun ja jopa yrityksen toimintaan ja tuloksellisuuteen – voidaan parhaimmassa tapauksessa vaikuttaa välillisesti jopa asenteisiin.

"Harva ihminen tekee tarkoituksella tai kiusallaan töitään väärin."

Harva ihminen tekee tarkoituksella tai kiusallaan töitään väärin. Kun hänen osaamiseensa ja ymmärrykseensä panostetaan, yksittäiselle ihmiselle voidaan parhaimmillaan luoda fiilis, että hänellä on isompi rooli ja merkitys koko yrityksen toimintaan, kuin olisi ikinä osannut kuvitellakaan. Tällöin asenteetkin omaa työtä ja sen merkityksellisyyttä kohtaan voivat ymmärrettävästi muuttua.

Prosesseja pyöritettäessä ja kehitettäessä, kuten myös tuotaessa uusia järjestelmiä mukaan kuvioon, olisikin ensiarvoisen tärkeää muistaa myös henkilöstö. Tulisi varmistaa heidän osaamisensa ja ymmärryksensä kehittäminen vastaamaan prosessien ja järjestelmien vaatimuksia. Henkilöstö, kouluttaminen, tuki ja ”vierihoito” kunniaan – prosessit ja toimitusketjut toimivat vain juuri niin hyvin, kuin niissä toimiva henkilöstö.


 
 Minna Porasmaa
on akateemisessa maailmassa ja paperi- ja autoteollisuudessa
 kannuksensa hankkinut KTT, joka työskentelee Xamkissa logistiikan yliopettajana.


LOGY Best in Class Toimitusketju -työkalu toimitusketjun kehittämiseen häiriötilanteissa.
Työkalun avulla saat ideoita toimitusketjun kehittämiseen, luot kilpailuetua sekä syvennät henkilöstön osaamista.

Huomaa myös aamupäivän tietoisku 21.1. toimitusketjun riskien hallinnasta.