Jukka Heinonen ja sisälogistiikan trendit vuodelle 2023

02.01.2023

LOGY Conferencen sisälogistiikkasessiossa käsitellään alan tuoreimpia caseja ja ilmiöitä. Kysyimme osuuden juontajalta Jukka Heinoselta, mitkä ilmiöt korostuvat alalla vuonna 2023.

Viime vuosina yritysten toimintaympäristöä ovat ravistelleet monet isot ilmiöt toimitusketjuhäiriöistä pandemiaan ja energiakustannusten nousuun. Toyota Material Handlingin toimitusjohtaja Jukka Heinonen povaa, että sisälogistiikassa korostuu tänä vuonna moni kestotrendi, joilla yritykset voivat vastata muuttuneen toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.

Energiatehokkuus sisälogistiikassa

Heinonen uskoo, että energiatehokkuuden merkitys vain korostuu tänä vuonna, kun yritykset etsivät enenevissä määrin ratkaisuja nousevien energiakustannusten hallintaan.

”Energiakustannusten merkittävän nousun myötä on tärkeää löytää keinot, joilla on mahdollista vaikuttaa oman yrityksen energiakustannusten minimointiin ilman tuottavuuden heikkenemistä”, Heinonen sanoo.

”Tyypillisiä keinoja voivat olla laitekannan päivittäminen energiatehokkaampaan nykyteknologiaan tai energiakulutuksen siirtäminen kustannustehokkaampaan ajankohtaan vuorokaudessa tai jopa energian saaminen talteen myöhempää käyttöä varten, kuten esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön varaaminen laitekannan akkuihin”, Heinonen sanoo.

Laitekannan ja teknologian päivittämisen ohella tärkeää on myös energian käyttäjien koulutus.

”Energian käyttäjien osaamisen lisääminen kulutuksen vähentämiseksi työtapoja muokkaamalla on tärkeä osa-alue”, Heinonen muistuttaa.

Kestävä kehitys korostuu

Heinonen uskoo, että tänä vuonna sisälogistiikassa korostuu myös toinen kestotrendi, vastuullisuus ja kestävä kehitys.

”Hankittavien uusien laitteiden käyttövoimavalinnat painottuvat vähähiilisiin tai jopa täysin vihreillä menetelmillä tuotettuja polttoaineita hyödyntäviin tekniikoihin. Nämä heijastuvat myös suoraan yritysten ekologisen kestävyyden tavoitteisiin ja tuloksiin, jotka ovat jo nousseetkin ratkaisevaksi tekijäksi yhteistyökumppaneita valittaessa”, Heinonen sanoo.

Ympäristövastuun lisäksi yritykset panostavat yhä enemmän sosiaalisen kestävyyden kehittämiseen työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä yhteiskuntavastuun osa-alueilla, Heinon uskoo.

Automaatiosta tehokkuutta ja apu työvoimapulaan

Heinonen povaa, että Suomessa osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu, mutta sen negatiivisia vaikutuksia kyetään lieventämään automaation keinoin.

”Automaatio myös skaalautuu joustavasti markkinatilanteen mukaan, mikä antaa kyvykkyyttä toimia kustannustehokkaasti nopeastikin muuttuvissa suhdanteissa. Myös automaatioinvestointien nopea takaisinmaksuaika (ROI) lisää yritysten tuottavuutta ja haastaa yritykset kehittämään prosessiensa tehokkuutta.”


Jukka Heinonen juontaa LOGY Conferencen sisälogistiikkasession. Lue lisää LOGY Conferencesta täällä.