KKV lopetti toisen tutkinnan VR:n Venäjän-liikenteestä

25.10.2017

KKV lopetti toisen tutkinnan VR:n Venäjän-liikenteestä
Kauppalehti, 25 Oct 2017, online:-
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tutkinut kahta toimenpidepyyntöä, joiden aiheena on VR:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Venäjän ja Suomen välisissä rautatiekuljetuksissa ja niiden palveluissa.
Nyt virasto on lopettanut tutkinnan, joka koskee Easmar Logistics Oy:n toimenpidepyyntöä. Yhtiö oli tehnyt pyynnön VR:stä huhtikuussa 2014, koska epäili yhtiön syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön yhdysliikennekuljetuksissa ja niihin liittyvissä terminaalitoiminnoissa. VR:n yksinoikeus yhdysliikennekuljetuksissa on päättynyt joulukuussa 2016 ja Easmar Logistics on peruuttanut toimenpidepyyntönsä vuonna 2017.
Toinen toimenpidepyynnöistä on Nurminen Logistics Oy:n tekemä.
©M-Brain
Link to original article