"Koulutustiimi luo vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille"

10.06.2024

LOGYn Hankintafoorumin koulutustiimin vetäjä Oliver Kaivola kannustaa mukaan tiimitoimintaan.

Kuinka pitkään olet ollut mukana koulutustiimissä? Miksi alkujaan lähdit mukaan tiimiin?

"Olen ollut mukana enemmän tai vähemmän aktiivisena jäsenenä jo useamman vuoden. Koulutustiimin puheenjohtajana olen toiminut nyt reilun vuoden verran. Lähdin alun perin mukaan koulutustiimiin, koska minulla oli positiivisia kokemuksia muista tiimeistä ja koska uskon jatkuvaan oppimiseen. Opintojeni aikana huomasin, kuinka hyvin koulutus voi parhaimmillaan tukea käytännön tekemistä, mutta myös valitettavasti, miten vanhentunutta tai kaukana todellisuudesta se voi pahimmillaan olla. Halusin nähdä, voisinko koulutustiimin kautta omalta osaltani auttaa tuomaan teoriaa ja käytäntöä lähemmäksi toisiaan."

Mikä on ollut parasta tiimityöskentelyssä?

"Verkostoituminen ja keskustelut tiimin muiden jäsenten kanssa."

Mitkä ovat koulutustiimin tärkeimmät tehtävät?

"Koulutustiimin tärkein tehtävä on omalla panostuksellaan ohjata hankinnan koulutusta ja tutkimusta Suomessa vastaamaan tämänpäivän ja tulevaisuuden tarpeita sekä tehdä hankinnan koulutus ja urapolku houkuttelevaksi, jotta saadaan parhaat osaajat hankinnan maailmaan."

Minkälaisena näet koulutustiimin roolin alalla?

"Näen koulutustiimin avainasemassa luomassa vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välillä. Yrityksiä kiinnostaa, miten hyödyntää uusinta tutkimustietoa. Tutkijoita kiinnostaa puolestaan, miten yritykset toimivat ja toteuttavat asioita käytännössä. Oppilaitoksia on tiimissä mukana hyvin kaikilta eri koulutusasteilta, aktiivisia yritysjäseniä kaivattaisiin tällä hetkellä kuitenkin lisää."

Kerro jokin mieleen jäänyt muisto tiimin työskentelystä tai esimerkiksi tapahtumasta, jonka olette järjestäneet?

"Järjestimme tänä keväänä generatiivista tekoälyä käsittelevän verkkotapahtuman, joka keräsi hyvin osallistujia ja sai erinomaista palautetta."

Suosittelisitko muille osallistumista LOGYn tiimeihin?

"Ehdottomasti. Olen itse pyrkinyt osallistumaan monipuolisesti eri tiimien toimintaan, sillä jokaisesta tiimistä saa aina jotain uutta oppia tai näkökulmaa, jota hyödyntää omassa työssä."