Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni prosentin huhti-kesäkuussa 2017

18.09.2017

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni prosentin huhti-kesäkuussa 2017
Press Release Tilastokeskus, 18 Sep 2017, online:-
Vuoden 2017 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 60 milj. tonnia, mikä oli prosentin vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 8 % ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 6 %. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.
Vuoden 2017 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,6 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 16 % enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 96 % ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 4 % yksityisessä liikenteessä.
©M-Brain
Link to original article