Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2018

19.09.2017

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2018
Press Release liikenne- ja viestintäministeriö, 19 Sep 2017, online:-
Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,36 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2018. Lisäystä vuoden 2017 talousarvioon on 134 miljoonaa euroa. Liikenneverkolle esitetään 2,0 miljardia euroa, liikenteen ostopalveluihin 214 miljoonaa euroa ja liikenteen viranomaispalveluihin 70 miljoonaa euroa. Viestintäpalveluihin ja -verkkoihin varataan 523 miljoonaa euroa. Hallintoon ja alan yhteisiin menoihin varataan 495 miljoonaa euroa. Sää-, meri- ja ilmastopalveluihin esitetään 45 miljoonaa euroa.
Perusväylänpitoon esitetään 1,4 miljardia euroa ja tavoitteena on vähentää liikenneverkon korjausvelkaa. Kehittämisinvestointeihin esitetään 505 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 käynnistetään neljä hanketta, jotka ovat Kehä I Laajalahden kohta (20 milj. euroa), Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt (7 milj. euroa), Vuosaaren meriväylä (12,5 milj. euroa) ja Kokkolan meriväylä (45 milj. euroa).
Hallitus antaa eduskunnalle esityksen rataverolain muuttamisesta. Esityksessä jatketaan tavaraliikenteen rataveron perimättä jättämistä vuoden 2018 loppuun asti. Hallitus antaa myös esityksen väylämaksulain muuttamisesta. Esityksessä väylämaksun puolitusta jatketaan vuoden 2018 loppuun asti.
©M-Brain
Link to original article