Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES) jakaa opinnäytetyöpalkintoja sekä kannusteapurahoja ansioituneille opiskelijoille ja tutkijoille

25.04.2023

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES) tarkoituksena on edistää tutkimusta ja opetusta, jotka tukevat hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvaa käytäntöä. Säätiö myöntää vuosittain useita erilaisia apurahoja ja palkintoja ansioituneille tutkijoille ja opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet motivaatiota ja potentiaalia kehittää alaa. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n palkintovaliokunta valitsee opinnäytetyöpalkintojen sekä apurahojen saajat.

Alan ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen keskiössä

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES) jakaa opinnäytetyöpalkintoja sekä kannusteapurahoja ansioituneille opiskelijoille ja tutkijoille. Tarkoitus on myös nostaa alan toimijoiden näkyville sellaisia tehtyjä tutkimuksia sekä opinnäytetöitä, joiden tuloksia on mahdollista hyödyntää laajemminkin eri organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

LTES-säätiön puheenjohtaja Olli-Pekka Juhantila korostaa palkintojen merkitystä alan kehityksen kannalta ja toteaa:

“Logistiikan ja hankinnan ala on tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä ja kasvava ala, jolla on merkittävä rooli Suomen kansantaloudessa. Palkintojen myöntäminen on tärkeä tapa edistää alan kehitystä ja varmistaa, että Suomi pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä.”

LTES jakaa 1–3 kannusteapurahaa, joita voivat hakea opinto-oikeuden omaavat tohtorintutkinnon opiskelijat. Tutkimuksen aiheen tulee kohdistua joko logistiikkaan, hankinta- ja ostotoimintaan, toimitusketjun hallintaan tai muuhun säätiön tarkoituksenmukaiseksi katsomaan teemaan. Kannusteapurahojen avulla tuetaan ansioituneita logistiikan, hankinnan, ostotoiminnan ja toimitusketjuhallinnan opiskelijoita heidän opintoihinsa ja tutkimukseensa. Säätiö jakamat opinnäytetyöpalkinnot jaetaan kriteerit parhaiten täyttäville AMK- ja YAMK-opinnäytetyölle, ProGradulle/Diplomityölle sekä väitöskirjalle.

Opinnäytetyöpalkintojen ja kannusteapurahojen lisäksi LTES-säätiö tukee myös tutkimusten julkaisemista Osto&Logistiikka -lehdessä, ja on aloittanut uutena tieteellisten konferenssien tukemisen, kuten esimerkiksi Helsingissä 14.-16.6.2023 järjestettävän NOFOMA-konferenssin. NOFOMA eli tutkijoiden päivässä tutkijat kohtaavat toisensa ja edistävät laajempaa tutkimusyhteistyötä.

Opinnäytetyöpalkintojen valintaperusteina kohdistuvuus, ansioituneisuus ja vaikuttavuus

Valintaperusteet auttavat palkintovaliokuntaa sekä säätiötä tunnustamaan ja palkitsemaan alan tulevaisuuden osaajia ja edistämään alan kehitystä. Näitä valintaperusteita ovat:

  • kohdistuvuus hankinnan, logistiikan tai toimitusketjujen johtamisen alalle,
  • tieteellinen ansioituneisuus ja uutuusarvo,
  • hyödynnettävyys käytännössä ja
  • työn vaikuttavuus.

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) valintaperusteiden tavoitteena on kannustaa alan kehitystyötä. Palkintoja myöntämällä säätiö tunnustaa opiskelijoiden poikkeuksellista potentiaalia ja rohkaisee heitä jatkamaan alan parissa. Palkintojen myötä opiskelijat saavat arvokasta tunnustusta, jotka voivat auttaa heitä etenemään urallaan sekä hakeutumaan alan pariin. Lisäksi palkinnot nostavat esiin alan merkityksen ja edistävät sen arvostusta yhteiskunnassa.

Juhantila korostaa:

“Kannusteapurahat ja palkinnot ovat merkittävä kunnianosoitus opiskelijoille, joita voidaan pitää tulevaisuuden osaajina logistiikan, hankinta- sekä ostotoiminnan alalla.”

LTES-säätiö toimii aktiivisesti hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan kehittämiseksi Suomessa. Säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviin hankkeisiin sekä tukee alan koulutusta ja tutkimusta. Tutkijoiden ja opiskelijoiden tuen lisäksi säätiö myöntää varat myös vuosittaisille vuoden hankinta-ammattilainen/logistikko sekä vuoden hankinta-/logistiikkayritykselle/-hanke -palkinnoille.

Lue lisää palkinnoista ja apurahoista