Logistiikka-alan digitalisoimisesta tehdään kehittämissuunnitelma

02.12.2017

Logistiikka-alan digitalisoimisesta tehdään kehittämissuunnitelma
Keskisuomalainen (E-edition PDF), 02 Dec 2017, 27:-
Eurostatin arvion mukaan 24 % tavarankuljetukseen käytettävistä ajoneuvoista liikennöi EU:ssa tyhjänä. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi osuuden olevan Suomessa samansuuntainen.
Hallitus aikoo laatia kehittämissuunnitelman logistiikka-alan digitalisoimisesta vielä vuoden 2017 aikana yhteistyössä viranomaisten ja logistiikka-alan kanssa. Ministeriön tietoliiketoimintayksikön johtajan Päivi Antikaisen mukaan tavoitteena on hyödyntää tietoa paremmin. Hanke aloitetaan logistiikan rahtitietojen digitalisoimisesta ja koko kuljetusketjun tiedonkulun tarkastelusta. Liikesalaisuudet pidetään piilossa, mutta tieto jaetaan sitä tarvitsevien kesken.
DHL Express Oy:n tietohallintojohtaja Tomas Lehtinen uskoo, että jatkossa yritysliiketoiminnassa tapahtuu yhdistämistä yli toimialarajojen. Esimerkiksi ruoka-, paketti- ja kirjekuljetuksia voidaan yhdistää jakamistalouden toimintamalleilla. Tavaralähetyksiä voidaan yhdistää esimerkiksi ihmisten työ- tai kauppamatkoihin.
©M-Brain
Link to original article