LOGY-barometri Q3/2015: Historiallisen hyvä toteuma

16.11.2015

LOGY-barometrin Q3/2015 kyselyyn vastanneista 31 % edusti logistiikkapalvelujen ostajia, 29 % logistiikkapalvelujen toimittajia ja 40 % vastaajista profiloi itsensä hankinnoista vastaavaksi.

Mielenkiintoinen tulos tässä vuoden kolmannen kvartaalin kyselyssä on se, että kaikkien vastaajaryhmien toteuman indeksit näyttävät ensimmäistä kertaa kyselyhistoriassa, että tilanne on parempi kuin samaan aikaan viime vuonna. Lue lisää