LOGYn Hankinnan koulutusohjelmalle IFPSM:n PAS-sertifikaatti

18.05.2020

LOGYn kattavalle Hankinnan koulutusohjelmalle on myönnetty kansainvälisen kattojärjestön IFPSM:n (International Federation of Purchasing and Supply Management) PAS-koulutussertifikaatti.

PAS (Programme Accreditation Standard) sertifikaatti takaa, että LOGYn koulutusohjelma kokonaisuudessaan täyttää kansainväliset kriteerit ja tarjoaa osallistujilleen laadukasta hankinnan koulutusta ajanmukaisilla pedagogisilla menetelmillä. Sertifikaatti takaa, että LOGYn Hankinnan koulutusohjelma:

  • on sisällöltään relevantti nykypäivän hankinnan ja toimitusketjujen toimialalla
  • on rakenteeltaan toimiva ja opiskelijalähtöinen
  • soveltuu kansainväliseen toimintaympäristöön.

PAS-sertifikaatin myötä LOGYn Hankinnan koulutusohjelma on kansainvälisesti tunnustettu alan toimijoiden keskuudessa. Koulutusohjelman suorittaneet saavat henkilökohtaisen todistuksen IFPSM:ltä tunnustuksena sertifioidun Hankinnan koulutusohjelman suorittamisesta, joka osaltaan antaa lisäarvoa ammatilliseen kehittymiseen kansainvälisissä tehtävissä.

Hankinnan koulutusohjelma

LOGYn Hankinnan koulutusohjelma koostuu operatiivinen osaaminen-, syventävien taitojen ja menetelmäosaaminen- sekä strateginen kyvykkyys -tason koulutuksista. Koulutusohjelman tarjonnassa on useampia eri koulutuksia, joista osallistujan tulee suorittaa vähintään 20 koulutuspäivää. Ennen koulutusohjelman suorittamista osallistuja laatii LOGYn kanssa suunnitelman suoritettavista koulutuksista ja niiden aikataulusta.

Hankinnan koulutusohjelma toteutetaan oppimisympäristössä, joka muodostaa pedagogisesti monipuolisen kokonaisuuden. Ennen valmennuspäiviä orientoidutaan valmennuksen teemaan mm. ennakkotehtävien, ennakkokyselyjen tai ennakkotapaamisen avulla. Valmennuspäivien jälkeen syvennetään opittuja asioita esim. harjoitusten, kouluttajatapaamisen tai koulutuspäivien yhteenvetojen avulla. Oppimisympäristön aktivoivat asiat ovat erilaisia valmennuksesta riippuen. Valmennuspäivät toteutetaan lähtökohtaisesti lähi- ja/tai etäopetuksena ja ne sisältävät osallistavia ja vuorovaikutteisia esityksiä sekä ryhmätöitä ja harjoituksia.

Verkostoituminen kuuluu oleellisena osana kaikkiin valmennuksiin. Valmennuksen jälkeen osallistujat voivat oppimisalustalla jakaa keskenään käytännön kokemuksia ja keskustella toistensa kanssa.

Mikä on IFPSM?

International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) on logistiikka- ja hankintayhdistysten kansainvälinen kattojärjestö. IFPSM on poliittisesti sitoutumaton, itsenäinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä on yli 40 alan kansallista yhdistystä. LOGY ry on yksi IFPSM:n jäsenyhdistyksistä. Laajan kansainvälisen verkoston välityksellä IFPSM kehittää logistiikan ja hankinnan toimialaa, jakaa tietoa alan parhaista käytänteistä sekä tarjoaa erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia jäsenilleen. Lisäksi alan koulutuksen sisällön ja laadun kehittäminen kuuluu IFPSM:n ydintehtäviin. PAS Sertifikaatti (Programme Accrediation Standard) myönnetään alan yksittäisille koulutusohjelmille ja -kursseille, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 150 tuntia koulutusta. IFPSM Global Standard puolestaan sertifioi laajempia hankinnan ja logistiikkaan kandidaatin tason koulutusohjelmia.

Lisätietoja IFPSM:stä sekä koulutussertifikaateista löydät täältä >

Tutustu Hankinnan koulutusohjelmaan