LVM teki selvityspyynnön Jäämeren ratahankkeesta

04.07.2017

LVM teki selvityspyynnön Jäämeren ratahankkeesta
Talouselämä, 04 Jul 2017, online:-
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt liikennevirastoa selvittämään Norjan rautatieviranomaisten kanssa Jäämeren radan toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta. Kartoituksen kohteena ovat mahdolliset ratalinjaukset, käyttäjien tarpeet, radan liiketoimintamalli sekä mahdollinen kysyntä. Yhteistyötä tulee tehdä myös Pohjoismaisten rautatievirastojen yhteistyöfoorumin kanssa. Työn on oltava valmis helmikuussa 2018.
©M-Brain
Link to original article