Opitaan toisiltamme älykkäästi

14.06.2021

Toimitusjohtaja Markku Henttisen pääkirjoitus Osto&Logistiikka-lehdessä 3 | 2021

Meillä suomalaisilla on tapana verrata itseämme ruotsalaisiin ja Ruotsin onnistumiseen, oli sitten kysymys jääkiekosta tai koronapandemian hoidosta. Kansallista itsetuntoamme hivelee historiallisen emomaamme jääminen toiseksi. Julkisessa keskustelussa vedotaan usein Ruotsin malliin silloin, kun halutaan ajaa eteenpäin vastaavaa muutosta. Valitettavan usein faktojen tarkastelu ja analysointi jää vajavaiseksi.

Ruotsissa rautateillä on merkittävä rooli maan sisäisissä intermodaalikuljetuksissa. Rautatieliikennettä hyödynnetään konttien ja kumipyöräyksiköiden siirtoon erityisesti pidemmillä yhteysväleillä. Liikenteen päästövähennystavoitteet ovat nostaneet intermodaalikuljetukset esille vaihtoehdoksi myös Suomessa. Asian kannattajat vetoavat Ruotsin esimerkkiin. Suomessa vastaavat yhdistetyt kuljetukset lopetettiin jo lähes kymmenen vuotta sitten kannattamattomina, miksi?

Vertailuissa tulee huomioida Suomen ja Ruotsin väestömäärän ja elinkeinorakenteen erot. Pitkien yhteysvälien tavaravirrat ovat Suomessa liian ohuet ja rautapyörien ajallinen palvelutaso osoittautui riittämättömäksi. Vaikka yhdistettyjen kuljetusten avulla on osoitettavissa päästövähennyksiä, ei ole perusteltua käynnistää hankkeita näiden kuljetusten palauttamiseksi vain yhteiskunnan tuella.

Ruotsista kannattaa kylläkin ottaa oppia työelämään liittyvissä kysymyksissä. Pitkäaikaisella luottamuksen kulttuurilla on rakennettu hyvät työolosuhteet ja organisaation menestyksen edellytykset ilman työntekijöiden ja työnantajapuolen vastakkainasettelua. Samaa ei voi sanoa Suomen tilanteesta, kun kuuntelee työmarkkinajärjestöjen edunvalvojien nokittelua.

Lämpimän kesäauringon myötä olemme hyvää vauhtia palaamassa uuteen normaaliin. Meidän kaikkien on syytä olla tyytyväisiä julkisen vallan, viranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kykyyn minimoida pandemian vaikutukset ja huolehtia kansalaisten terveysturvallisuudesta. Samalla on hyvä muistaa oma vastuumme ‒ otetaan rokotukset, eikä jäädä vapaamatkustajiksi.

Erityisen hatunnoston ansaitsevat kaikki hankinnan ja logistiikan ammattilaiset sekä logistiikkapalveluyritykset, jotka ovat pitäneet Suomen pyörät pyörimässä.

Uusi normaali koittaa

Globaali, vahva kasvu tulee siivittämään yrityksiä. Kansainvälisessä kilpailussa pärjäävät vain parhaat yritykset, joilla on hyvien tuotteiden ja palveluiden lisäksi hankinnat, toimitusverkostot ja logistiikka kunnossa.

Ei jäädä odottamaan pääministeri Sanna Marinin julistusta pandemian kukistamisesta. Jatketaan ajatusten ja kokemusten vaihtoa kollegojen kanssa myös henkilökohtaisesti tavaten heti, kun se terveysturvallisesti on mahdollista. Suomi tarvitsee meidän kaikkien panosta nyt enemmän kuin pitkiin aikoihin!


Lue myös:

Suomi sinnittelee logistiikassa Ruotsin varjoista


Markku Henttinen on Osto&Logistiikka-lehden päätoimittaja ja LOGY ry:n toimitusjohtaja
Osto&Logistiikka-lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehti kuuluu LOGYn jäsenetuihin.


Kysy jäsenyydestä tai muista palveluistamme >