Palveluiden liikevaihto kasvoi 5,8 % huhti-kesäkuussa 2017

14.09.2017

Palveluiden liikevaihto kasvoi 5,8 % huhti-kesäkuussa 2017
Press Release Tilastokeskus, 14 Sep 2017, online:-
Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 5,8 % huhti-kesäkuussa 2017 vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla kasvua kertyi 7,7 %. Hallinto- ja tukipalvelut kasvoivat 7,0 %, informaatio ja viestintä 6,2 % sekä kuljetus ja varastointi 5,9 % vuotta aiempaan verrattuna.
Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.
©M-Brain
Link to original article