Robottilaivojen testausalue sai luvan Eurajoella

17.07.2017

Robottilaivojen testausalue sai luvan Eurajoella
Satakunnan Kansa, 17 Jul 2017, 13:-
Varsinais-Suomen ely-keskus on päättänyt, että Eurajoen edustalla rajoitetaan vesiliikennettä 28.8.2017 alkaen. Rajoituksen ovat voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Syynä on Dimecc Oy:n alueelle suunnittelema autonomisen meriliikenteen testausalue. Dimeccin tulee kertoa testausajankohdista etukäteen alueen lehdissä ja radiossa.
Dimeccin mukaan alue on erittäin tärkeä suomalaisen meriteollisuuskonsortion alustekniikan kehittämiselle. Tavoite on kehittää Itämerelle vuoteen 2025 mennessä järjestelmä, jossa laivat voivat kulkea itseohjautuvasti, jopa miehittämättöminä.
©M-Brain