Silkkitie-rautatieyhteys Kiinasta Suomeen on avautumassa

04.08.2017

Silkkitie-rautatieyhteys Kiinasta Suomeen on avautumassa
STT, 04 Aug 2017, online:-
Tavarajunayhteys, joka kulkee Suomesta Venäjän ja Kazakstanin kautta, on avautumassa. Niin kutsuttua silkkitieyhteyttä pitkin on tehty koekuljetuksia, kertoo VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen. VR:llä ei vielä ole mitään konkreettista sovittuna reitin suhteen.
Kouvola Innovation -kehitysyhtiön toimitusjohtaja Martti Husu toteaa, että tarkoitus on avata säännöllinen reitti Kiinan Xi'anista Kazakstanin ja Venäjän kautta Kouvolaan ennen vuodenvaihdetta 2017/2018.
Kosonen korostaa rautatiekuljetusten nopeutta merirahtiin verrattuna. Husun mukaan sellukuljetukset ovat viennissä lupaavia, koska Kiinassa kasvaa nettikaupan tarvitsemien kartonkien ja pehmopapereiden kulutus. Näiden valmistuksessa tarvitaan pohjoismaista pitkäkuituista sellua.
UPM:n Overseas Shipping -yksikön johtaja Jari J. Nieminen kertoo, ettei UPM ole toistaiseksi käyttänyt yhteyttä, mutta junayhteyden kehittymistä seurataan.
Silkkitieyhteyttä pitkin kulkee Kiinasta noin sata junaa kuukaudessa eri puolille Eurooppaa. Husun mukaan kasvuprosentit ovat olleet yli sataa prosenttia vuodessa.
©M-Brain
Link to original article