Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille

28.06.2017

Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille
Press Release, Liikenne- ja viestintäministeriö, 28 Jun 2017, online:-
Suomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Kyseessä on niin sanottu Blending-haku, jossa hankkeessa on oltava yksityistä lainarahoitusta ja sille tulee saada tuottoa. Tukea haetaan yhteensä 21,32 milj. euroa. CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa.
Suomen valtio on mukana Vuosaaren satamaväylän syventämistä sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin rakentamista koskevissa hauissa. Vuosaaren hankkeelle haetaan tukea yhteensä 6,71 milj.
euroa, josta valtion osuus olisi 2,49 milj. euroa. Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin Satama Oy ja partnerina liikenne- ja viestintäministeriö, toteuttajana Liikennevirasto. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalille haetaan tukea yhteensä 7,72 milj. euroa. Rahoitusta hakevat Kouvolan kaupunki ja Suomen valtio.
Muiden toimijoiden rahoitusta hakevat hankkeet ovat Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman multimodaali matkakeskus ja autoteollisuudesta riippumatonta latausverkostoa koskeva MEGA-E: Metropolitan Greater Areas - Electric -hanke, jossa Fortum Oyj on mukana.
©M-Brain
Link to original article