Suomi saa EU:n rahoitustukea usealle liikennehankkeelle

11.07.2017

Suomi saa EU:n rahoitustukea usealle liikennehankkeelle
Press Release, Liikenne- ja viestintäministeriö, 11 Jul 2017, online:-
Suomalaiset toimijat menestyivät hyvin helmikuussa 2017 päättyneessä vuoden 2016 EU:n väylä- ja liikennehankkeiden CEF (Connecting Europe Facility) rahoitushaussa.
Kaikki hakemukset, joissa Suomen valtio oli mukana, saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Tukea myönnettiin Helsinki?Turku nopean ratayhteyden suunnitteluun osuudelle Helsinki-Lohja. Lisäksi tukea saivat jo aikaisemmin käynnistyneet kansainväliset älykkään tieliikenteen yhteistyöhankkeet NordicWay2 sekä NEXT-ITS 3.
Suurin tukimäärä, 11,9 miljoonaa euroa, myönnettiin Suomen ja Ruotsin välisen meriyhteyden kehittämiseen NextGen Link-hankkeelle. Tuki jakaantuu usean toimijan kesken. Merkittävän tuen sai myös Hanko - Rostock merilinjan kehittämishanke, jossa on tarkoitus muun muassa parantaa satamakapasiteettia.
Tukea myönnettiin lennonvarmistusjärjestelmien parantamisen SESAR-hankkeelle. Suomen osalta hankkeesta vastaa Finavia.
©M-Brain
Link to original article