Teemu Marttinen: Hankinnan kiinnostavimmat trendit 2023

20.12.2022

LOGY Conferencen hankintasessiossa käsitellään hankinnan tuoreimpia caseja ja ilmiöitä. Kysyimme osuuden juontajalta Teemu Marttiselta, mitä ilmiöitä hän itse seuraa vuoden aikana tarkalla silmällä.

Teemu Marttinen on hankintajohtaja, jolla on 20 vuoden kokemus hankinnasta, ulkoistamisesta, kehityksestä, johtamisesta, IT:stä ja hankintakonsultoinnista. Hän on työskennellyt esimerkiksi Nokian ja Finnairin palveluksessa. Hän on perustajana CLM SaaS -järjestelmä Dealsign.ai:ssa sekä Zeal Sourcingissa, joka on hankintakehitykseen ja -strategiaan keskittyvä konsultointiyritys.

Kysyimme Marttiselta, mitkä ovat vuoden 2023 kiinnostavimmat hankinnan trendit tai ilmiöt?

Inflaatio

”Olemme eläneet pitkään matalan inflaation vallitessa markkinalla, nyt tilanne on dramaattisesti muuttunut. Miltei kaikki yritykset pyrkivät nostamaan hintojaan, riippumatta siitä kuinka paljon inflaatio vaikuttaa niiden omiin kustannuksiin. Inflaatio vaikuttaa hankinnan työkuormaan koska kaikista hinnoista joudutaan neuvottelemaan ja käyttämään aikaa ymmärtääkseen mikä on reaalivaikutus hintoihin yksittäisten hankittavien kohteiden osalta.”

”Yrityksille on äärimmäisen tärkeää korkean inflaation aikana ymmärtää kokonaisvaikutus kustannustasoon ja pystyä siirtämään kustannusten nousu hintoihin. Tämä vaatii paljon yhteistyötä sisäisesti ja dataa kustannusten trendeistä.”

Vastuullisuus

”IFRS vaatii yrityksiä raportoimaan scope 3:n ghg-päästöt hyvin pian ja tämä tulee aiheuttamaan hankinnalle lisää töitä. Yritykset ovat myös omatoimisesti (regulaatioista huolimatta) siirtymässä vastuullisuudessa raportoinnista vaikutusten aikaansaamiseen. Hankinnalle tämä aiheuttaa mietintää, miten voimme arvioida toimittajien vastuullisuutta laajemmin kuin täyttääkö minimikriteerit vai ei."

Hankinnan prosessitehokkuus

”Hankinta-organisaatiot ovat aina olleet niukkojen resurssien varassa. Hankintojen laajentunut rooli, regulaatiot ja yleinen markkinatilanne ovat lisänneet työkuormaa. Tämä pakottaa hankinnan harkitsemaan, miten voidaan automatisoida prosesseja, mitä voidaan jättää liiketoiminnan tehtäväksi ja mitä tahdotaan priorisoida”, Marttinen sanoo.


Teemu Marttinen juontaa LOGY Conferencen hankintasession. Lue lisää LOGY Conferencen hankintasessiosta täällä.