Toimiiko etäkoulutus OIKEASTI?

31.08.2020

Etäkoulutus haastaa niin koulutuksen järjestäjiä kuin osallistujiakin uudenlaiseen työskentelyyn. Molemmilta edellytetään nyt avointa mieltä ja aktiivisuutta.

Saan paljon kyselyjä, miten etäkoulutus oikeasti toimii. ”Onko etäkoulutus tehokasta? ”Miten jaksan osallistua etänä koko päivän koulutukseen?” ”No, toimiiko siellä vuorovaikutus, opinko mitään….?” ”Onnistuuko verkostoituminen, miten voin keskustella muiden kanssa?” Vakuutan kyselijöille, etäkoulutus on tehokasta!

Toimiva etäkoulutus edellyttää mahdollisimman yhteisöllistä tunnelmaa. Siis sellaista oppimisympäristöä, jossa osallistujat kokevat kuuluvansa joukkoon. Siksi pidän tosi tärkeänä, että jo etäkoulutuksen suunnitteluvaiheessa mietimme osallistamiskeinot ja eri menetelmät, joilla osallistujia aktivoidaan koulutuksen aikana.

Lisäksi koulutuksissa on tärkeää olla sekä ennen koulutuspäivää ja sen jälkeen erilaisia aktiviteetteja, jotka orientoivat ja syventävät koulutuksen antia. Suosituimmiksi orientoimiskeinoiksi ovat nousseet erilaiset ennakkotapaamiset verkossa sekä osaamiskartoitukset. Koulutuksen jälkeen järjestettävissä Q&A- tapaamisissa voi vielä varmistella kouluttajalta, soveltaako oppimiansa asioita oikein. Samalla saa arvokkaita vinkkejä myös muilta osallistujilta siihen, miten koulutuksen antia voi hyödyntää arjen työssään.

Etäkoulutus mahdollistaa myös verkostoitumisen! Vaihtuvat pienryhmät ja riittävä ryhmätyöskentelyaika takaavat sen, että ehtii jakamaan muiden kanssa kokemuksiaan. Koulutuksen jälkeenkin voi jatkaa verkostoitumista, kun sovitaan ajankohdat, milloin järjestetään osallistujatapaamiset koulutuksen järjestäjän oppimisalustalla.

Erityisesti nyt, kun korona kurittaa meitä ja haastaa tapaamisiamme, on tärkeää löytää uusia keinoja, joiden avulla voi kehittyä. Kannustan tulemaan rohkeasti mukaan etäkoulutukseen! Olemme saaneet paljon etäkoulutuksen puolesta puhuvaa palautetta.

”Etäkoulutuksessa jopa enemmän vuorovaikutusta kuin lähiopetuksessa”, ”Ryhmätyöhuoneet ja kyselyt toimivat hyvin”, ”Oppimisympäristö on erinomainen tapa kouluttaa”, ”Verkkokurssi oli erinomaisen hyvä, niitä voisi järjestää lisää tulevaisuudessakin".

Etäkoulutus haastaa niin koulutuksen järjestäjiä kuin osallistujiakin uudenlaiseen työskentelyyn. Molemmilta edellytetään nyt avointa mieltä ja aktiivisuutta. Yhdessä teemme toimivan koulutuksen!

Kirjoittaja:
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
p. 040 097 5480


Lue lisää oppimisympäristöstä >

Syksyn etäkoulutukset >