Toimitusjohtaja vastaa toimituskyvystä

22.11.2021

Ammattitaitoisesti johdettu hankinta ja logistiikka kasvattaa yrityksen lisäarvoa ja pitää asiakkaat ja omistajat tyytyväisinä.

Kirjoittaja: Markku Henttinen | Kuva: Aki Rask/Akifoto

Pandemia on osoittanut yritysten toimituskyvyn haavoittuvuuden. Autotehtaat sulkevat tuotantolinjoja. Hankinnan ja logistiikan ammattilaiset tuskailevat materiaalien ja komponenttien saatavuuden kanssa. Konttirahtien hinnat ovat moninkertaistuneet. Miten tässä näin kävi?

Yritysjohdon on syytä katsoa peiliin. Mikä on yrityksessä hankintajohdon keskeisin tehtävä ja miten hankintatoimi on organisoitu? Onko toimitusketjun ja logistiikan hallintaan varattu tarpeeksi osaavia henkilöitä? Onko panostettu riittävästi hankinnan ja logistiikan älykkäisiin järjestelmiin?

Hankinnan paikka on yrityksen johtoryhmässä


Valitettavan monessa suomalaisessa yrityksessä hankinta edelleen raportoi talousjohdolle, jolloin fokus väistämättä kohdistuu hankintakustannusten minimointiin. Valistuneimmat yritykset ymmärtävät hankintatoimen ja edistyneen toimittajayhteistyön strategisen merkityksen. Parhaat toimittajat on kytketty osaksi yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Start-up-yrityksiä otetaan mukaan tuomaan raikkaita ideoita, innovointia ja uudistumista.

Hankinnan paikka on yrityksen johtoryhmässä ja hankintajohdon tulee raportoida toimitusjohtajalle.

Hankinnan ja logistiikan johdon rooli liiketoimintariskien hallinnassa on korostunut nyt pandemia-aikana. Mitkä ovat vaihtoehtoiset toimittajat ja kuljetusreitit toimitusaikoineen, jos Brexitin jälkeen ei saada tavaraa maasta ulos ja omaa tehdasta uhkaa sulkeminen? Toimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin on osattava varautua ennakoivalla suunnittelulla.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kaikilta yrityksiltä toimenpiteitä. Enää ei riitä kosmeettisen taitava markkinointi, vaan ilmastotekojen on oltava todellisia ja todennettavia. Yrityksellä tulee olla kyky raportoida tuotteiden elinkaaren aikainen hiilijalanjälki raaka-aineista läpi toimitusketjun sisältäen kierrätyksen uusiokäyttöön.

Haasteita ei kuitenkaan ratkaise teknologia vaan ihmiset


Teknologia on tuonut käyttöön yhä kehittyneempiä laitteita ja järjestelmiä. Haasteita ei kuitenkaan ratkaise teknologia vaan ihmiset. Varman ja läpinäkyvän toimittajayhteistyön kehittäminen vaatii määrätietoista johtamista ja uusimpien menetelmien hallitsemista. Ihmisten osaaminen ei synny itsestään ilman koulutusta ja hyviä verkostoja, joiden avulla tuorein tieto muuntuu osaamispääomaksi.

Nostetaan yhdessä suomalainen hankinnan ja logistiikan osaaminen maailman huipputasolle.


Markku Henttinen on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja sekä kansainvälisen hankinta- ja logistiikkayhdistysten katto-organisaation IFPSM:n toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu Tekniikka & Talous -lehden Kuljetus ja Logistiikka -liitteessä 19.11.2021.


Huomaa myös podcast-sarjamme Hankintapuhetta kulmahuoneesta.

LOGY verkostona | LOGYn tapahtumat | LOGYn koulutukset