Turun sataman liikenneyhteydet paranevat, myös älyliikennettä kehitetään

30.10.2017

Turun sataman liikenneyhteydet paranevat, myös älyliikennettä kehitetään
Press Release Port of Turku, 30 Oct 2017, online:-
Turun sataman kannalta keskeisten tieosuuksien parantamissuunnitelmat etenevät kohti toteuttamista. Valtatie 8:lla on monin paikoin rakennettu tietä moottoritieksi ja parannettu liikenteen sujuvuutta uusilla liittymäjärjestelyillä, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen johtaja Matti Vehviläinen. Maakunnallisista tiehankkeista tärkein on Turun kehätien perusparannus, jonka yksi tärkeimpiä kehittämiskohteita on Vehviläisen mukaan E18- ja 8-teiden liittymä Raisiossa. Liittymän ja Raision keskustan liikenteen sujuvuutta parantavan uudistushankkeen hinta on Vehviläisen mukaan 120 milj. euroa. Kehätielle on laadittu suunnitelma myös Naantalin ja Raision väliselle osuudelle.
Tieliikenneinfran rinnalla E18-tiellä on kehitetty myös älyliikenteen ratkaisuja. Liikenneviraston johtajan Juuso Kummalan mukaan kaikille tuttuja esimerkkejä ovat esimerkiksi keliolosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoitukset ja moottoritietunnelien kaistaohjaukset. Kehitteillä on myös ajoneuvojen ja kuljettajien välillä tapahtuvaa liikennetiedon välitystä. Coop keskustelevat ajoneuvot -hankkeen ideana oli Kummalan mukaan mahdollistaa, että kuljettajat voisivat raportoida reaaliaikaisesti erilaisista häiriötilanteista toisilleen mobiilisovelluksen välityksellä. Kokeiluun osallistui yli tuhat autoilijaa, ja tulokset julkaistaan VTT:n tekemän vaikuttavuustutkimuksen valmistuttua.
©M-Brain
Link to original article