Työkaluja päivittäiseen tekemiseen

11.12.2019

Corenso United Oy:n Petri Kamppi ammensi hankinta-ammattilaisen työkalupakkiinsa lisää vääntöä LOGYn koulutusohjelmasta.

”Voin lämpimästi suositella koulutusohjelman läpikäyntiä. Oman koulutusohjelmani jaksotin parille vuodelle, mikä toimi hyvin minulle. Ehdin hyvin sisäistämään koulutuksissa läpikäytyjä asioita ja soveltamaan niitä päivittäisessä työssäni”, Purchase and Logistics Manager Petri Kamppi sanoo.

Kampin suorittama hankinnan koulutusohjelma muodostui yhteensä kahdeksasta eri koulutuksesta ja 18 lähiopiskelupäivästä.

”Koulutusohjelman avannut oston peruskurssi on jo sinällään kattava paketti hankinta-ammattilaiselle, mutta mitä pidemmälle koulutus eteni, sitä syvällisempää tietoa eri aihealueista koulutukset sisälsivät. Ilahduttavaa oli tavata myös hankinta-alan ammattilaisia monelta eri alalta, ja huomata, että samojen ongelmien äärellä painitaan. Sparraamalla toinen toista opimme asioita myös varsinaisen koulutuksen ulkopuolelta ja hieman jopa aiheen vierestä”, Kamppi lisää.

Omassa työssään Kamppi on hyödyntänyt koulutusohjelmasta saamiaan oppeja muun muassa sopimusten ja hankintaehtojen laadinnassa, hankintastrategian soveltamisessa sekä toimittajaneuvotteluihin valmistautumisessa.

”Toimittajaneuvotteluihin valmistautumisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa – jo puolen tunnin valmistautumisella ja tavoitteiden asettelulla olet neuvotteluissa vahvoilla”, Kamppi alleviivaa.

Valmiina ei Kamppi vielä pidä omaa työkalupakkiaan, vaan aikoo ylläpitää osaamistaan jatkossakin erilaisten koulutusten ja seminaarien avulla.

”Niin omaa tekemistä kuin alan perinteisiä käsityksiä on hyvä toisinaan tarkastella kriittisesti. Myös digitalisaation hyödyntämisessä hankinnassa täytyy olla jatkuvasti aktiivinen, jotta kehityksessä pysyy mukana”, Kamppi huomauttaa.


Mikä koulutusohjelma?

LOGYn hankinnan ja toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmat muodostuvat molemmat kahdeksasta yksittäisestä eri koulutuksesta. Hankinnan koulutusohjelman suoritettuaan osallistuja saa Certified Purchasing Professional LOGY -sertifikaatin. Toimitusketjun hallinnan koulutusohjelman suorittaneelle myönnetään Certified Supply Chain Professional LOGY -sertifikaatti.

Lue lisää hankinnan koulutusohjelmasta täältä ja toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmasta täältä. Katso kaikki LOGYn koulutukset tästä.