Ulla Tapanisesta Vuoden Logistikko ja Hankinta-Suomesta Vuoden Hankintahanke

09.02.2023

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on myöntänyt palkinnot vuoden 2022 Logistikolle ja Hankintahankkeelle. Tunnustukset julkistettiin 9.2.2023 vuotuisessa logistiikka- ja hankinta-alan tapahtumassa LOGY Conferencessa, jonka tapahtumapaikkana oli tällä kertaa Pikku-Finlandia Helsingissä.

Palkintoja olivat luovuttamassa LOGYn palkintovaliokunnan puheenjohtaja Anna Aminoff ja LOGYn toimitusjohtaja Markku Henttinen.

Vuoden Logistikko: Ulla Tapaninen

Vuoden Logistikoksi valittiin tekniikan tohtori, professori Ulla Tapaninen.

"Tapaninen on logistiikan ja merenkulun puolestapuhuja, joka on aktiivisesti tuonut esiin kuljetusten ja merenkulun vihreän siirtymän välttämättömyyttä Suomen kansantaloudelle ja pohtinut kriittisesti liikenteen tukijärjestelmien vaikutusta kilpailukykyyn. Hän on vahva avausten tekijä, keskustelija ja vaikuttaja logistiikan alalla", perustelee palkintovaliokunnan Anna Aminoff valintaa.

Tapaninen on ehtinyt uransa aikana työskennellä niin julkisella sektorilla kuin akateemisessa ja yritysmaailmassa erityisesti merenkulun digitalisaation ja ympäristöasioiden parissa. Keväästä 2021 lähtien hän on toiminut meriliikenteen professorina Tallinnan teknillisessä yliopistossa.

”Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan kuljetusjärjestelmän ylivalta on päättymässä, ja kaikilla logistiikan alan yrityksillä tulee olla strategia, miten ne siirtyvät hiilettömään toimintaan – vieläpä kilpailukykyisesti”, Ulla Tapaninen painottaa.

Lisäksi hän korostaa riskienhallinnan ja huoltovarmuuden merkitystä logistiikalle: enää ei riitä, että raaka-aineiden tai toimitusten kuljetusketju on kunnossa, vaan mahdolliset riskit tulee hahmottaa alihankintaketjuihin ja raaka-aineisiin saakka.

”Pidän myös tärkeänä sitä, että yritystoiminta ei tukeudu yhteiskunnallisiin tukijärjestelmiin, olivat ne sitten verovapautta tai esimerkiksi polttoaineen hinnan tukea. Erilaiset yritystuet eivät ole mahdollisuus vaan suorastaan riski kestävälle yritystoiminnalle, sillä silloin yrityksen menestyksen avaimet on luovutettu ulkopuolelle”, Tapaninen toteaa.

Vuoden Hankintahanke: Hankinta-Suomi

Vuoden Hankintahankkeen palkinto myönnettiin Hankinta-Suomelle, joka on valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen toimenpideohjelma.

Syksyllä 2019 käynnistyneen ohjelman puitteissa on syntynyt Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia. Strategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä, jossa oli mukana niin hankintayksiköiden, tarjoajien kuin julkisia hankintoja tukevien asiantuntijaorganisaatioiden edustajia.

Palkintovaliokunta toteaa, että Hankinta-Suomi on merkittävästi lisännyt yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden tietoisuutta julkisten hankintojen kansantaloudellisesta vaikuttavuudesta ja niiden strategisesta merkityksestä. Lisäksi ohjelman tuotoksista on konkreettista hyötyä niin hankinta-asiantuntijoille, organisaatioiden johdolle kuin tutkijoille.

Ohjelmassa on tähän mennessä toteutettu noin 30 toimenpidettä, joiden tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Näihin kuuluu erilaisissa teemaryhmissä ja yhteistyöverkostoissa laadittuja oppaita, selvityksiä, raportteja ja työkaluja, kuten hankintaosaamisen itsearviointityökalu ja vähähiilisten hankintojen pelikirja. Lisäksi ohjelmassa on käynnistetty valtakunnallinen hankinta-ammattilaisille suunnattu mentorointiohjelma.

”On ollut hienoa nähdä, miten laaja joukko hankintojen ammattilaisia on innostunut asiasta ja ottanut Hankinta-Suomen omakseen tuoden tärkeän panoksensa yhteiseen kehittämistyöhön”, iloitsee hankkeen ohjelmajohtaja, finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt.

”Suomi on lopulta aika pieni maa ja siksi julkisten hankintojen kehittämisessä on hyvä tehdä avointa, hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyöllä olemme saaneet aikaan hienoja tuloksia ja julkisten hankintojen strateginen johtaminen on edistynyt huomattavasti”, tiivistää Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko.

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on huomioida ansioituneita osaajia ja siten edistää kotimaisen hankinnan ja logistiikan kehittymistä.

Lisätiedot:

Markku Henttinen
Toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
p. 0400 730 073, markku.henttinen@logy.fi

Ulla Tapaninen
Professori, Tallinnan teknillinen yliopisto
p. 050 525 8131, ulla.tapaninen@taltech.ee

Tarja Sinivuori-Boldt
Finanssineuvos, valtiovarainministeriö
p. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt@gov.fi

Katariina Huikko
Johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry
p. 050 566 4327, Katariina.Huikko@kuntaliitto.fi

LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto, jonka missio on nostaa suomalaisen hankinnan ja logistiikan osaamista maailman huipputasolle. LOGYllä on noin 4 850 henkilöjäsentä ja 350 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.logy.fi