Valtioneuvosto kannattaa pääosin komission maantieliikennepakettia

05.07.2017

Valtioneuvosto kannattaa pääosin komission maantieliikennepakettia
Press Release, Liikenne- ja viestintäministeriö, 05 Jul 2017, online:-
Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa maantieliikennettä koskevaksi paketiksi. Paketti sisältää lainsäädäntöehdotuksia koskien tieliikenteen markkinoillepääsyä, sosiaalisia kysymyksiä, liikenteen hinnoittelua sekä raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia. Komissio esittää lukuisia muutoksia tiemaksuja koskevaan lainsäädäntöön.
Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Valtioneuvoston mukaan on hyvä, että tiemaksujen käyttöönotto jää jokaisen jäsenvaltion itsensä päätettäväksi. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu ja pinta-alaltaan suuri maa, jossa kilometrimaksut voivat nostaa liikkumiskustannuksia. Siksi valtioneuvosto katsoo, että raskaan liikenteen aikaperusteinen maksu tulisi sallia pidemmälle ajanjaksolle kuin vuoden 2023 loppuun. Se pitää myös tärkeänä, että lainsäädäntö ei rajoita uudenlaisten rahoitusmallien tai liikenteen palvelupakettien kehittämistä.
Valtioneuvosto kannattaa maatiepaketin hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia koskevia ehdotuksia.
©M-Brain
Link to original article