Venäjä saattaa koekäyttää kelluvaa ydinvoimalaa ennen kuljetusta

03.07.2017

Venäjä saattaa koekäyttää kelluvaa ydinvoimalaa ennen kuljetusta
Iltalehti, 03 Jul 2017, 2:-
Venäjä aikoo kesällä 2018 hinata kelluvan ydinvoimalan Pietarin satamasta Murmanskiin ja lopulta Pevekiin Itä-Siperiaan. STUK tietää hankkeesta ja suunnittelee tutustumiskäyntiä Pietariin. STUKin mukaan voimalaa voi teholtaan verrata lähinnä ydinkäyttöisiin jäänmurtajiin. Laitoksessa on kaksi sähköreaktoria, joiden teho on yhteensä 70 MW.
STUKin pääjohtajan Petteri Tiippanan mukaan Rosenergoatom ei ole vielä tehnyt viranomaisille hakemusta laitoksen käyttöönotosta ja käynnistämisestä. Vielä ei tiedetä, aiotaanko kelluvaa ydinvoimalaitosta koekäyttää Pietarin telakalla. Koekäyttö voitaisiin tehdä myös Murmanskissa.
Greenpeace toivoo, että koekäyttöä ei tehtäisi Pietarissa, vaan laitos kuljetettaisiin tyhjänä. Greenpeacen energiavastaavan Jehki Härkösen mukaan se pienentäisi riskiä valtavasti. Samaa sanoo Aleksanteri-instituutin Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. Jos voimala koekäytetään Pietarissa, siinä olisi hinausvaiheessa korkea-aktiivista ydinjätettä.
©M-Brain