Vuoden 2015 parhaat opinnäytetyöt valittu

01.12.2015

LOGYn Palkintovaliokunta valitsee vuosittain vuoden parhaan hankinta/logistiikkatutkimuksen, hankinta/logistiikkaopinnäytteen ja hankinta/logistiikka-AMK-opinnäyteen. Vuoden 2015 parhaiksi töiksi valittiin:

Vuoden Hankinta/Logistiikkatutkimus (väitöskirja tai lisensiaattityö)

Ville Henttu: Improving Cost-Efficiency and Reducing Environmental Impacts of Intermodal Transportation with Dry Port Concept - Major Rail Transport Corridor in Baltic Sea Region (3000 € stipendi)

LOGYn Palkintovaliokunnan puheenjohtaja Ulla Tapaninen kommentoi työtä seuraavasti: Työ on äärettömän mielenkiintoinen. Siinä tarkastellaan vaihtoehtoista konseptia Suomen rautatiekuljetuksiin sen hyötyjä ja kustannuksia. Malli toimii Ruotsissa, joten ei ole mitään syytä, miksei Suomenkin liikenne voisi kulkea samalla tavoin.

Vuoden Hankinta/Logistiikkaopinnäyte (diplomi-työ/pro gradu)

Linda Savolainen: Supplier segmentation and development in project business (2000 € stipendi)

Perusteluina valinnalle mainittiin, että työ on erittäin kiinnostava. Toimittajien arviointi on tärkeä osa ostoprosessia ja Linda tuo siihen uuden näkökulman, jossa katsotaan myös valtasuhteita. Hän on erittäin hyvin soveltanut olemassaolevaa teoriaa ja tuonut siihen uutta näkemystä kolmen case-tapauksen kautta. Toivoisi, että työ todella johtaa käytännön prosessien kehittämiseen.

Vuoden Hankinta/Logistiikka-AMK-opinnäyte

Victoria Maxim: Less than a container load booking process (1500 € Kari Litja -stipendi)

Tätä työtä Ulla Tapaninen kommentoi seuraavasti: Kuljetuskustannukset eivät suinkaan ole niin yksinkertaisesti arvioitavissa oleva asia, kuin ulkopuoliset usein kuvittelevat. Eikä myöskään varsinainen bookkaus ja kuljetuksen järjestäminen. Erityisesti jos kyseessä ei ole kokonainen yksikkö, vaan osalasti. Victoria Maxim käsittelee tuota monimutkaista asiaa huolellisesti ja käytännönläheisesti ja tuo valoa tähän asiaan. Suosittelen lukemiseksi kaikille, jotka työkseen laivaavat tai bookkaavat osalasteja.

Varat stipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).

Kuvassa vasemmalta: Victoria Maxim, Ville Henttu ja Linda Savolainen

Lisäksi LTES myönsi 500 € stipendit seuraaville AMK-opinnäytetöille:

  • Pyry Heikkinen: Turvallisuuden varmistaminen organisaation hankintatoimessa
  • Niina Mykrä: Välitystuotteen toimitusketjun ja toiminnanohjausprosessin kehittäminen