🧭 Hankinnan tulevaisuuden kompetenssit, roolit ja työkalut

Hankintafoorumin Koulutustiimi selvitti, millaista osaamista ja työkaluja hankinnoissa tarvitaan vuonna 2030. Globaalit muutosvoimat ja megatrendit muokkaavat maailmaa ennennäkemättömällä tavalla, ja selvityksen lähtökysymyksinä olivatkin:

 • Mitkä hankinnan kompetenssit korostuvat jatkossa?
 • Millaisia uusia työtehtäviä tarvitaan?
 • Miten hankintatoimen tulisi organisoitua uudella tavalla?
 • Millaisia uusia teknologiasovelluksia tarvitaan hankintatehtävien tueksi?

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa (3.6.2021) järjestettiin Virtual Learning Café -etätapahtuma, jossa hankinnan asiantuntijoista koostuvan osallistujaryhmän ideat ja ajatukset kerättiin yhteen. Toisessa vaiheessa tehtiin Delphi-kysely, jonka avulla ensimmäisen vaiheen tuloksia kompetenssien kilpailukyvystä ja muutoksesta tarkennettiin. Lopulliset tulokset esiteltiin 31.8.2021 LOGYn jäsentapahtumassa, ja voit tutustua tuloksiin alta.

Selvityksen tieteellisen osuuden toteuttivat professori Jukka Hallikas, LUT-yliopisto, apulaisprofessori Anna Aminoff, Hanken School of Economics ja apulaisprofessori Harri Lorentz, Turun kauppakorkeakoulu ja lisäksi tukijoukoissa ja tapahtumia järjestämässä oli koko Hankintafoorumin Koulutustiimi.

Tärkeimmät löydökset

Hankinnan tulevaisuuden kompetenssit, joiden uskotaan vaikuttavan merkittävästi kilpailukykyyn ja joiden osaamistason nousua vaaditaan tulevaisuudessa, ovat:

 1. Muutosjohtaminen
 2. Tietoon perustuva päätöksenteko
 3. Vaikuttamisosaaminen
 4. Riskien hallintaosaaminen
 5. Hankinnan digitalisaatioon liittyvä osaaminen

Hankinnan tulevaisuuden roolit ja työtehtävät, joiden uskotaan vaikuttavan merkittävästi kilpailukykyyn ja joiden tarve kasvaa merkittävällä tavalla, ovat:

 1. Hankinnan vastuullisuuden osaaja
 2. Data-analyytikko osana hankintatiimiä
 3. Hankinnan osaprosessien omistaja / kehittäjä
 4. Hankinnan kehityspäällikkö (ml. muutosjohtaminen ja innovointi)
 5. Hankinnan digitalisaatiovastaava

Hankinnan tulevaisuuden teknologiasovellukset, joiden uskotaan vaikuttavan merkittävimmin yritysten kilpailukykyyn ja joiden käytön ennustetaan kasvavan merkittävällä tavalla, ovat:

 1. Hajautetun sisäisen datan yhdistäminen, analytiikka ja visualisointi
 2. Reaaliaikainen spendianalytiikka ja avustettu kehitysprioriteettien tunnistaminen
 3. Digitaaliset sovellukset koko toimitusketjun jäljittävyyteen
 4. Ulkoista ja sisäistä dataa hyödyntävät riskienhallinnan työkalut päätöksenteon tueksi
 5. Käyttäjäystävällisemmät hankinnan teknologiasovellukset ja järjestelmät

Selvityksen tuloksista on tulossa myös "Conference paper", joka lisätään tänne sivulle myöhemmässä vaiheessa.

Palaa Urana hankinta ja logistiikka -sivun Hankinta-osioon >