Tapahtuman kuvaus Kouluttajat

Hankinnan johtaminen ja kehittäminen

Paikka: Sokos Hotel Tripla, Kauppakeskus Tripla, Helsinki
Aika: 06.06.2023 09:00 - 07.06.2023 16:00

Ohjelma  Kenelle   Hyödyt


Saat koulutuksesta käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Ennen koulutusta orientoidut ennakkokyselyn avulla koulutusteemaan. Koulutus on interaktiivinen ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön. Noin kuukauden kuluttua koulutuksesta voit halutessasi osallistua Q&A-keskusteluun, jossa saat sparrausta hankintojen taloudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissäsi.

Onko yrityksesi suurimman kustannuserän menestykselliseen hallintaan vaadittava osaaminen riittävän korkealla tasolla?

Vahvalla, ammattimaisella ja proaktiivisella otteella hankinnoilla vaikutetaan yrityksen tuloksentekoon ja kannattavuuteen – usein enemmän kuin yritysjohto uskoisikaan.

Ulkopuolelta ostettavat materiaalit ja palvelut muodostavat suurimmassa osassa yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita suurimman yksittäisen kustannuserän. Liiketoiminnan kannattavuudelle ja menestymiselle on keskeistä se, miten tätä kokonaisuutta johdetaan, hallitaan ja kehitetään.

Kun yritys keskittyy omaan ydinosaamiseensa, ostettujen palvelujen osuus kasvaa voimakkaasti ja niiden luonne usein monimutkaistuu. Tällöin korostuu entisestään hankintojen sekä toimittajaverkoston ja ulkoisten resurssien hallinnan merkitys. Ja ostamisessa ja toimittajamarkkinan hallinnassa ja johtamisessa tarvittavat kyvykkyydet ja osaaminen ovat yhä tärkeämpi menestyksen edellytys.

Hankintojen strategisella johtamisella ja kehittämisellä eväitä menestykseen

Koulutuksessa käsitellään kattavasti mm. tarjonta- ja toimittajamarkkinoiden hallintaa, hankintastrategioiden laadintaa ja hankintatoiminnan johtamista, tavoitteellista suunnittelua sekä ohjaamista ja kehittämistä. Opit järjestelmällisen hankintaprosessien hallinnan periaatteet sekä käymme läpi keskeiset hankinnan osa-alueet ohjauksen ja kilpailukyvyn parantamisen näkökulmasta. Perehdymme myös hankinnan onnistumisen arviointiin ja toimivan hankinnan seuranta- ja mittaamisjärjestelmän rakentamiseen.

Mitä sinä ja organisaatiosi hyödytte siitä, että osallistut koulutukseen?

 • Opit tuntemaan tarvittavat keinot hankintojen haltuunottoon ja osaat kyseenalaistaa perinteisiä käsityksiä.
 • Ymmärrät, miten hankintatoimea johtamalla ja kehittämällä voit vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen, kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
 • Tunnet strategiset menetelmät ja työkalut, joilla tunnistat yrityksen hankintatoimen kehittämiskohteet ja pystyt hyödyntämään niitä käytännössä omasa yrityksessäsi.
 • Pystyt tunnistamaan ne hankinnanavainkyvykkyydet, joihin omassa yrityksessäsi kannattaa erityisesti panostaa.
 • Saat eväitä siihen, miten vahva ammattimainen hankintaote viedään käytännön tasolle asti.

Ohjelma

Koulutuksen aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Koulutuksen aikana keskustelemme ja käymme läpi tapausesimerkkejä ja teemme useita ryhmätöitä (sprinttejä), joissa pääset soveltamaan käytäntöön teoriassa opittuja asioita. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

 • Miten löytää strategisempi ote hankintoihin? Mitä se vaatii ja edellyttää?
  #SPRINT: Strategisemman otteen ominaispiirteitä
 • Hankinnan lisäarvo ja vaikutus yrityksen kannattavuuteen
  #SPRINT: Kannattavuusvaikutusten mittaaminen
 • Hankinnan avainkyvykkyydet – mihin panostan, mitä kehitän?
  #SPRINT: Hankinnan avainkyvykkyydet
 • Hankintojen haltuunotto – hankintojen ryhmittely kategorioihin
  #SPRINT: Hankintojen haltuunotto kilpailutuksen voimien ja yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen?
 • Hankinnan strategiat ja niiden laatiminen
  #SPRINT: Hankintatoimen strategian sisältö
 • Hankintatoimen tehtävät ja niiden organisointi
 • Hankinnan prosessit ja toimittajarajapinnan hallinta
 • Hankinnan onnistumisen arviointi ja mittaaminen
 • Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen edelläkävijäyrityksessä

Kenelle?

Sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Tämän lisäksi suosittelemme kurssia kaikille muille osto- ja hankintatoimen parissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hankintatoiminnan strateginen kehittäminen, ohjaaminen ja muutosprosessien hallinta.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman kouluttajat

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGYn hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen
5.6. mennessä

Koulutuspäivät
6.6. klo 9-16
7.6. klo 9-16

Kesto
2 päivää


Hinnat

• Jäsenhinta 1355€ + alv
• Hinta muille kuin jäsenille 1495€ + alv.

Liity jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.


Hinnat sisältävät tarjoilun sekä sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön noin kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Katso peruutusehdot.


Oppimisympäristössä

 • ennakkovalmistautuminen
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • PlayBook
 • Q&A-keskustelut

Lisätietoja
Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen >

"Paras koskaan käymäni kurssi"
”Erittäin tyytyväinen sisällöstä”