Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Hankinnan mittaaminen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 04.10.2024 09:00 - 09.10.2024 12:00

Hallitsetko hankintojen mittaamisen kokonaisuuden ja osaatko hyödyntää sitä tulosten saavuttamiseksi erilaisissa toimittajasuhteissa?

Mittaamalla oikeita asioita vaikutat yrityksesi suorituskykyyn – juuri hankinnan mittaaminen on avainasemassa yrityksen menestykselle.

Perinteiset kustannus- ja operatiivisen tehokkuuden mittarit eivät yksin riitä. Hankinnan mittaristo on laaja-alainen kokonaisuus, jossa eri tilanteeseen sopivat eri menetelmät.

Tässä koulutuksessa saat vastaukset siihen, miten käyttää mittareita strategian ja hankinnan kehittämisen työkaluina sekä kuinka arvioit hankinnan onnistumista. Perehdymme niin yrityksen hankintatoimen sisäiseen kuin ulkoiseen mittaamiseen kuten myös esimerkiksi toimittajien suorituskyvyn mittaamismahdollisuuksiin.


Miten?

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistavilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Koulutuksen aikana on ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätehtäviä – pohtiessasi asioita muiden osallistujien kanssa asiat konkretisoituvat. Jokaisessa keskustelussa ja pienryhmässä saat sparrausta kouluttajan ryhmäyhteenvedoissa. Koulutuksessa on myös asiantuntijapuheenvuoro/paneelikeskustelu.

Ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätöitä käydään esimerkiksi seuraavien aiheiden tiimoilta:

 • Hankintojen merkitys liiketoiminnassa
 • Mikä hankintojen mittaamisessa on haastavaa?
 • Laadulliset ja määrälliset mittarit
 • Miten eri tyyppisten hankintojen mittaaminen poikkeaa toisistaan?
 • Hankinnan tuloskortti - Mitä aihealueita hankinnassa pitää mitata?
 • Käytännön haasteet ja vinkit onnistuneisiin mittauksiin: millä eväillä onnistut, miten luodaan onnistunut mittaristo.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 2), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.


Koulutuksen käytyäsi

 • tiedät miksi, mitä ja miten hankinnassa tulisi mitata
 • saat käyttöösi mittaamisen parhaat työkalut
 • opit mittaamisen parhaat käytännöt ja osaat arvioida hankinnan onnistumista
 • tunnistat haasteet hankintojen mittaamisessa.

Kenelle?

Koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät hankinnan työtehtävissä tai ovat siirtymässä näihin tehtäviin ja tarvitsevat hankinnan mittaamista työssään. Ensisijaisesti suosittelemme koulutusta toimihenkilö-, asiantuntija- ja keskitason johtotehtävissä toimiville henkilöille.

Ilmoittaudu tästä!

Tapahtuman ohjelma

Ennakkotapaaminen

 

Miksi mitataan? - Mittarit strategian toteuttajana, tavoitteiden saavuttamisen ja viestinnän välineenä

 • Hankintatoimen merkitys yritykselle
 • Hankintatoimen vaikutus yrityksen tulokseen
 • Mittaamisen haasteet ja mahdollisuudet
 • Hankintojen mittaamisen merkitys yrityksen sisäisille sidosryhmille

Mitä pitäisi mitata?

 • Yrityksen hankintatoimen sisäiset mittarit
  • Kovat säästöt
  • Operatiiviset säästöt
  • Hankinnan suorituskykymittarit – KPI’s
  • Kokonaiskustannusten mittaminen – TCO
  • Ostosalkkumatriisi – PPorfolio
  • Ostaa vai valmistaa – MOB
 • Tuote ja toimittaja masterdata
 • Järjestelmäkyvykkyydet
 • Yrityksen hankintatoimen ulkoiset mittarit
 • Toimittajien suorituskyvyn mittaaminen
  • Laadulliset mittarit
  • Määrälliset mittarit

Mittaamisen parhaat käytännöt – case esimerkit elävästä elämästä

 • Yrityksen hankintojen sisäiset caset
 • Yritysten hankintojen ulkoiset caset
 • Mittarit entistä paremman yhteistyön mahdollistajana
 • Hankinnan tuloskortti - Mitä aihealueita hankinnassa pitää mitata?
 • Erilaiset mittarit
  • Kustannustehokkuuden mittaaminen
  • Prosessien mittaaminen
 • Toimittajan tuloskortti
 • Yhteistyö taloushallinnon kanssa

Käytännön haasteet ja vinkit onnistuneisiin mittauksiin

Tapahtuman kouluttajat

Ilkka Sillanpää
Dosentti, TkT, KTT

Olen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen ja työskennellyt globaaleiden toimitusketjujen johto- ja kehitystehtävissä Metsolla, Rautaruukilla ja Konecranesilla. Nykyisin toimin liiketoiminnan kehittäjänä & yrittäjänä Hegemonia Oy:ssä, jossa kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa. Yleensä projektimme liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusketjun hallintaan.

Olen tutkinut toimitusketjun johtamista, väitellyt aiheesta tekniikan – ja kauppatieteen tohtoriksi ja minulle on myönnetty Dosentuuri toimitusketjun johtamisen alalle Oulu Yliopiston tuotantotalouden osastolle. Kirjoittamiani tutkimustuloksia ja artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä akateemisissa lehdissä, konferensseissa ja kirjoissa.

Tutustu  Ilkka Sillanpäähän.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen
2.10. mennessä

Koulutuspäivät

4.10. klo 9.00–12.00
9.10. klo 9.00–12.00

Koulutuksen kesto
2 x  0,5 päivää


HINNAT

EARLY BIRD-HINNAT 15.8.2024 ASTI!

Early Bird -tarjous LOGYn jäsenille
615 € + alv

Early Bird -tarjous muille kuin jäsenille
745 € + alv

Jäsenhinta 715 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 845 € +alv

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Katso peruutusehdot.


Oppimisympäristössä

 • ennakkokysely
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • verkostoitumiskeskusteluja

Lisätietoja

Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen >

Antoisa ja ajatuksia herättävä kurssi, kiitos!
Erittäin hyvä ja kattava koulutus.
Kurssilta löytyi hyviä työkaluja käytäntöön vietäväksi - tätä tulin hakemaan.
Äärimmäisen asiapitoinen ja hyvä koulutuskokonaisuus, jota täydensivät kouluttaja Ilkan käytännön esimerkit sekä kurssilaisten keskustelut.