Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Hankinnan projektijohtaminen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 28.10.2022 9:00 - 4.11.2022 13:00

Tämä valmennus toteutetaan vuorovaikutteisilla ja osallistavilla etämenetelmillä LOGYn oppimisympäristön ja videoyhteyden avulla, joka mahdollistaa ryhmäkeskustelut, pienryhmäkeskustelut etäpäivien aikana sekä välitehtävien tekemisen.

Etävalmennus muodostuu kahdesta puolen päivän etäkoulutuksesta ja välitehtävistä. Valmennuksen tuotokset kootaan osallistujien käyttöön tulevaksi Pelikirjaksi, joka auttaa soveltamaan valmennuksen keskeisiä teemoja ja sisältöä käytäntöön.

Etävalmennukseen kuuluu myös Q&A -keskustelu. Q&A-keskustelussa voit kysellä ja keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa niistä seikoista, jotka projektien johtamisessa askarruttavat. Samalla keskustellaan hankinnan projektien kehittämisestä, jota olet tehnyt koulutuksen jälkeen.


Tehoisku projektien onnistuneeseen johtamiseen

Useimmat hankinnan päätökset edellyttävät muutosta, jotka toteutetaan pieninä tai suurina projekteina. Tämän vuoksi jokaisen hankinnan parissa työskentelevän tulee tuntea projektien johtamisen perusteet erityisesti hankinnan näkökulmasta. Näitä taitoja tarvitaan niin omassa yrityksessä kuin alihankkijoiden ja toimittajien kanssa tehtävissä yhteisprojekteissa.

Tässä osallistavassa ja käytännönläheisessä valmennuksessa perehdyt erilaisten hankintaprojektien ammattimaiseen läpivientiin erityisesti hankinnan näkökulmasta. Saat käytännön työkaluja projektin eri vaiheisiin, joita voit hyödyntää välittömästi omassa yrityksessäsi.

Valmennuksen käytyäsi

  • ymmärrät projektihallinnan perusteet ja osaat soveltaa niitä hankintaan
  • tunnet projektiin osallistuvien roolit ja vastuut
  • osaat viedä projektin läpi selkeän projektimallin mukaan
  • tunnistat projektin riskit ja miten niitä voi lieventää.

Kenelle

Valmennus sopii kaikille hankintatoimen ja toimitusketjun hallinnan johto-, kehittämis- tai operatiivisessa tehtävissä toimiville henkilöille, joita tehtäviin liittyy erilaisten projektien läpivienti tai niihin osallistuminen. Valmennuksen kaikki esimerkit ja tehtävät liittyvät hankintaan.

Valmennuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

Ennakkotapaaminen

28.10.2022 klo 9.00-16.00

1. Valmennukset tavoitteet
• Valmennuksen tavoitteet, ohjelma ja pelisäännöt
• Valmennuksen työmenetelmän harjoittelu
• Ennakkokysely: Mitä odotan valmennukselta?

2. Projektihallinnan perusteet
• Onnistuneen projektin tekijät ja hyötytavoitteet, yhtenäisten työtapojen kehittäminen
• Ketterä projektikulttuuri, projektin ohjaaminen, projektikolmio
• SPRINT 1: Kehitysalueiden tunnistaminen

3. Projektimallit, projektien priorisointi ja valinta
• Erilaisia projektimalleja, projektisalkun hallinta
• Projektin vaiheet ja päätöspisteet, oikean laajuuden löytäminen

4. Projektisuunnitelman laatiminen sekä laajuuden, aikataulun ja resurssien hallinta
• Projektin lopputulosten kuvaaminen, projektisuunnitelma
• Työn osittaminen, muutosten ja laajuuden hallinta
• SPRINT2: Projektin oikean laajuuden tunnistaminen

Välitehtävän ohjeistus seuraavalle jaksolle

4.11.2022 klo 9.00-13.00

Välitehtävän purku

5. Projektitiimin muodostaminen ja sen johtaminen
• Projektin hallintaorganisaatio ja eri roolien tehtävät
• Projektityöskentely ulottuvuudet projektipäällikön näkökulmasta
• SPRINT 4: Tehtäväksianto seuraavalle jaksolle: Projektipäällikön kuusi silmää -harjoitus

6. Sidosryhmien kanssa työskenteleminen ja sidosryhmäviestintä
• Ympäristön ja sidosryhmien hallinta
• Projektin viestinnän suunnittelu
• SPRINT 5: Sidosryhmäkartan rakentaminen

7. Esteiden tunnistaminen ja niiden voittaminen
• Projektin riskienhallinta
• Muutoksen johtaminen
• Esteet ja niiden voittaminen

8. Yhteenveto
• Hankinnan projektiosaamisen kehittämisen seuraavat vaiheet
Kehittämistehtävän ohjeistus -> purku Q&A-tilaisuudessa

Joulukuussa 2022 Q&A-keskustelu (1 tunti)
• Hankinnan projektiosaamisen kehittäminen -tehtäväksiannon purku
• Keskustelumahdollisuus

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Ilmoittaudu tästä

HINNAT

Huomaa 50 euron Early Bird -hintaetu, joka on voimassa, kun ilmoittaudut 21.8.2022 mennessä.

  • Early Bird -jäsenhinta 665 € + alv (listahinta 715 € + alv)
  • Early Bird -hinta muille kuin jäsenille 745 € + alv (listahinta 795 € + alv)

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen ja jälkeen koulutuspäivien. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin

Ilmoittautuminen
21.10.2022 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kesto:
2 x ½ päivää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-13.00
2. päivä klo 9.00-13.00