Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Inventory Management – työvälineitä materiaalinohjaukseen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 09.04.2024 09:00 - 16.04.2024 16:00

Oikea varaston arvo - varastopääoman vähentäminen vai palvelutaso?

Kun ostaminen on oikeassa suhteessa menekkiin, pystytään varastomääriä alentamaan ja varastointiaikoja lyhentämään. Toisaalta jotkin tuotteet ovat edullisia varastoida, erityisesti nykyisen halvan korkokannan aikana. Tarkastelunäkökulmaksi kannattaa ottaa logistiikan kokonaiskustannukset, jolloin kustannuksia voidaan optimoida.

Tule koulutukseemme kuulemaan, miten materiaalinohjauksen avulla voit optimoida logistiikkakustannuksia ja palvelutasoja. Valmennuksessa käydään läpi materiaalinohjauksen erilaisia periaatteita ja menetelmiä.

Koulutuspäivän jälkeen

• osaat käyttää oikeaa varaston täydennysmenetelmää
• osaat laskea oikeat ohjausarvot ja saat aikaan säästöjä
• tunnistat tuotteen logistiikkakustannukset.

Koulutus on vuorovaikutteinen luento ja lisäksi on runsaasti laskuharjoituksia, joilla havainnollistetaan eri täydennysmenetelmiä. Koulutuksessa käytetyt Excel-harjoitukset vastauksineen jäävät koulutukseen osallistuville. Ohjelma-sivulla on kerrottu niistä harjoituksista, joita koulutuksessa käsitellään.

Kenelle?

Ostajille, hankinta-, varasto- ja logistiikkapäälliköille, controllereille ja talouspäälliköille sekä logistiikan kehittämispäälliköille. Valmennuspäivät ovat myös hyödyllisiä henkilöille, jotka suunnittelevat toiminnanohjausjärjestelmiä.

Ilmoittaudu mukaan

Koulutuksen tukena on oppimisympäristö: ennakkokysely | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | verkostoitumiskeskustelut | Lue lisää >

Tapahtuman ohjelma

Materiaalinohjaukseen vaikuttavia toiminnanohjauksen alueita

 • eri tuotantotypologiat
 • riippuva ja riippumaton kysyntä, DRP, MRP
 • ABC- ja XYZ-analyysit

Materiaalinohjauksen perustietojen arviointi

 • varastointikustannusten laskeminen (pääoma, lavapaikat, muut kustannukset)
 • tilauskustannusten laskeminen (procure-to-pay-prosessin kustannukset)
 • kuljetuskustannukset
 • tuotannon aloituskustannus

Materiaalinohjaus riippuvassa kysynnässä (tuotantoympäristö)

 • eri materiaalinohjaustyypit (kanban, kapeikko-ohjaus, conwip)
 • eri tilaustavat
 • kysyntäohjattu tarvelaskenta (DDMRP)
 • eri tilaustavat

Materiaalinohjaus riippumattomassa kysynnässä (asiakaskysyntä)

 • tilausalgoritmit
 • varmuusvaraston laskenta ja ennustemenetelmät

Total Cost of Ownership -laskelmat materiaalinohjauksen näkökulmasta

 • toimittaja Suomi / Eurooppa / Kiina
 • miten hankintapaikka vaikuttaa logistiikkakustannuksiin

Harjoitustyöt

 • oikean varastointi- ja tilauskustannuksen laskeminen
 • tilausalgoritmit materiaalinohjaukseen (MRP)
 • ABC- ja XYZ-luokittelu
 • tilauseräkoko riippumattomalle kysynnälle
 • varmuusvaraston laskenta
 • palvelutasoon liittyvät vaihtoehdot

Tapahtuman kouluttajat

Timo Kivistö
DI, KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori.

Ennen oman konsulttitoimiston perustamista Timo on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä, ja hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkeillä.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen: 
8.4.24 mennessä

Koulutuspäivät:
9.4. klo 9–12.30
16.4. klo 12.30–16.00

Kesto:
2 x 0,5 pv


Hinnat

 • Jäsenhinta  715 € + alv
 • Hinta muille kuin jäsenille 845 € + alv.
 • Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön noin kaksi viikkoa ennen ja jälkeen koulutuspäivän. Laskutus noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
 • Katso peruutusehdot

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on sama kuin koulutuksen normaalihinta.


LISÄTIETOJA

Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259