Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Inventory Management – työvälineitä materiaalinohjaukseen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 26.1.2022 9:00 - 16:30

Koulutuksen tukena on oppimisympäristö: ennakkokysely | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | verkostoitumiskeskustelut | Lue lisää >


Oikea varaston arvo - varastopääoman vähentäminen vai palvelutaso?

Kun ostaminen on oikeassa suhteessa menekkiin, pystytään varastomääriä alentamaan ja varastointiaikoja lyhentämään. Toisaalta jotkin tuotteet ovat edullisia varastoida, erityisesti nykyisen halvan korkokannan aikana. Tarkastelunäkökulmaksi kannattaa ottaa logistiikan kokonaiskustannukset, jolloin kustannuksia voidaan optimoida.

Tule koulutukseemme kuulemaan, miten materiaalinohjauksen avulla voit optimoida logistiikkakustannuksia ja palvelutasoja. Valmennuksessa käydään läpi materiaalinohjauksen erilaisia periaatteita ja menetelmiä.

Koulutuspäivän jälkeen

• osaat käyttää oikeaa varaston täydennysmenetelmää
• osaat laskea oikeat ohjausarvot ja saat aikaan säästöjä
• tunnistat tuotteen logistiikkakustannukset.

Koulutus on vuorovaikutteinen luento ja lisäksi on runsaasti laskuharjoituksia, joilla havainnollistetaan eri täydennysmenetelmiä. Koulutuksessa käytetyt Excel-harjoitukset vastauksineen jäävät koulutukseen osallistuville. Ohjelma-sivulla on kerrottu niistä harjoituksista, joita koulutuksessa käsitellään. Kurssin osallistujamäärä on maksimissaan 16. Kurssitehtäviä varten osallistujien toivotaan ottavan omat kannettavat mukaan.

Kenelle?

Ostajille, hankinta-, varasto- ja logistiikkapäälliköille, controllereille ja talouspäälliköille sekä logistiikan kehittämispäälliköille. Valmennuspäivät ovat myös hyödyllisiä henkilöille, jotka suunnittelevat toiminnanohjausjärjestelmiä.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

Materiaalinohjaukseen vaikuttavia toiminnanohjauksen alueita

 • eri tuotantotypologiat
 • riippuva ja riippumaton kysyntä, DRP, MRP
 • ABC- ja XYZ-analyysit

Materiaalinohjauksen perustietojen arviointi

 • varastointikustannusten laskeminen (pääoma, lavapaikat, muut kustannukset)
 • tilauskustannusten laskeminen (procure-to-pay-prosessin kustannukset)
 • kuljetuskustannukset
 • tuotannon aloituskustannus

Materiaalinohjaus riippuvassa kysynnässä (tuotantoympäristö)

 • eri materiaalinohjaustyypit (kanban, kapeikko-ohjaus, conwip)
 • eri tilaustavat
 • kysyntäohjattu tarvelaskenta (DDMRP)
 • eri tilaustavat

Materiaalinohjaus riippumattomassa kysynnässä (asiakaskysyntä)

 • tilausalgoritmit
 • varmuusvaraston laskenta ja ennustemenetelmät

Total Cost of Ownership -laskelmat materiaalinohjauksen näkökulmasta

 • toimittaja Suomi / Eurooppa / Kiina
 • miten hankintapaikka vaikuttaa logistiikkakustannuksiin

Harjoitustyöt

 • oikean varastointi- ja tilauskustannuksen laskeminen
 • tilausalgoritmit materiaalinohjaukseen (MRP)
 • ABC- ja XYZ-luokittelu
 • tilauseräkoko riippumattomalle kysynnälle
 • varmuusvaraston laskenta
 • palvelutasoon liittyvät vaihtoehdot

Kurssin osallistujamäärä on maksimissaan 16. Kurssitehtäviä varten osallistujien toivotaan ottavan omat kannettavat mukaan.

Tapahtuman kouluttajat

Timo Kivistö
DI,KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 795 euroa + alv
LOGYn jäsenhinta 715 euroa + alv


Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen ja jälkeen koulutuspäivän. Laskutus noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on sama kuin koulutuksen normaalihinta.
Lue jäsenyydestä

Ilmoittautuminen
21.1.2022 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
1 päivä

Aikataulu:
klo 9.00-16.30