Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Kategoriajohtaminen

Paikka: Lähikoulutus (Helsinki) tai etäkoulutus,
Aika: 19.11.2024 09:00 - 20.11.2024 16:00

Ulkoisten resurssien käyttö ja niiden hallinta ovat yhä tärkeämmässä asemassa liiketoiminnassa. Hankinnan rooli näiden resurssien ja toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä on olennainen. Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla.

Tässä koulutuksessa opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle kategoriajohtamisen liiketoimintahyödyistä, rakennetaan mm. kategoriasuunnitelman runko, joka mahdollistaa näiden hyötyjen toteutumisen, sekä syvennytään kategoriajohtamisen käyttöönoton edellyttämään muutosprosessiin. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin/pelikirjan kategoriastrategian jalkauttamiseen.


Mitä sinä ja organisaatiosi hyödytte koulutuksesta?

 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa.
 • Varmistat, että kategoriajohtaminen on linjassa yrityksesi strategian ja tavoitteiden kanssa.
 • Opit miten luodaan kategoriastrategia, joka toimii toiminnan ohjenuorana.
 • Opit kategoriajohtamisen prosessit ja tiedät, minkälaisia toimintamalleja voit käyttää prosessin eri vaiheissa.
 • Vahvistat omaa rooliasi kategoriapäällikkönä prosesseissa.
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.
 • Saat ymmärrystä tekoälyn hyödyntämiseen kategoriajohtamisessa

Koulutuksen aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistavilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

Kuulet myös case-esimerkkejä kategoriajohtamisen parhaista käytänteistä (mm. Timo Palmu, Category Manager, KONE).


Kenelle?

Sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Suosittelemme valmennusta myös kaikille muille osto- ja hankintatoimen parissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hankintatoiminnan strateginen kehittäminen, ohjaaminen ja muutosprosessien hallinta.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.


Kuuntelemme osallistujien odotuksia

Lähetämme ennen koulutusta sähköpostiisi ennakkokyselyn. Voit kertoa, missä osa-alueissa erityisesti haluat kehittyä ja mihin kysymyksiin haluat valmennuksen aikana saada vastauksia. Tyypillisiä koulutukseen ilmoittautuneiden toiveita ovat olleet mm. seuraavat:

 • Tavoitteeni on saada valmennuksen myötä asiantuntijuutta kategoriajohtamiseen sekä saada tarvittavat työkalut onnistuneen kategoriastrategian luomiseksi ja jalkauttamiseksi.
 • Kategoriatyö on yksi osa työstäni. Haluan olla tietoisempi siitä, miten tämä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Olemme siirtymässä uuden tyyppiseen kategoria-ajatteluun omassa tuotevalikoimassamme ja tämän prosessin läpivieminen ja jalkauttaminen siirtyy vastuulleni.
 • Toivon saavani lisää tietämystä strategian luomisesta, sekä käteviä neuvoja strategian tulokselliseen jalkauttamiseen. Lisäksi toivon saavani ymmärrystä erilaisista tavoista ja menetelmistä, miten kategoriaa voi johtaa ja ohjata.
 • Haluan oppia, miten kategoriatyö käynnistetään: kategoria-analyysi, kategoriakohtaiset tavoitteet, tulosten seuranta, johtopäätökset ja toimenpiteet.

Ilmoittaudu tästä

 

Tapahtuman ohjelma

Jokaiseen teemaan liittyy SPRINT-harjoituksia eli käytännön ryhmätöitä. SPRINT-harjoituksissa keskustelet muiden osallistujien kanssa, verkostoidut ja sovellat oppimaasi käytäntöön. Näistä ryhmätöistä ja niissä luoduista ideoista sekä keskusteluista kouluttajat kokoavat PlayBookin, jonka avulla voit koulutuksen jälkeen viedä oppeja käytäntöön.


Johdanto kategoriajohtamiseen
• Mitä kategoriajohtaminen on, mitä sillä tavoitellaan ja miksi?
• Mitä hyötyä – ja miten hyödyt osoitetaan?

Kategoriajohtamisen pääperiaatteet ja peruspilarit
• Kategoriajohtamisen tärkeimmät pääperiaatteet
• Peruspilarit, joiden varaan kategoriajohtaminen rakentuu

Strateginen hankinta ja kategoriaan vaikuttavat strategiat
• Asiakasnäkökulman huomioiminen
• Organisaation strategiset tavoitteet
• Hankintatoimenstrategia ja tavoitteet

Kategoriastrategiat ja strategiaprosessi

Kategoriajohtamisen prosessit
• Kategorioiden hallinta ja johtaminen – prosessinäkökulma
• Kategoriajohtamismallin luominen vaihe vaiheelta
• Analysointityökalut ja -menetelmät

Kategoriasuunnitelman luominen
• Miten luodaan onnistunut kategoriastrategia?
• Kategoriastrategian rakenne ja sisältö
• Mihin onnistunut kategoria vastaa?

Kategoriastrategian jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen
• Toimintamallit, vaikuttajat, riskit ja riippuvuudet
• Kategoriatiimin rakentaminen
• Kategoriavastaavan rooli ja tehtävät
• Sidosryhmäanalyysi ja vaikuttamisen rakenteet kategorian näkökulmasta
• Vaikuttaminen H2H–suhteessa

Kategorian jatkuva analysointi, raportointi ja kehittäminen
• Category performance mittarit
• Kategoriakohtaiset riskianalyysit

Tekoälyn hyödyntäminen: Chatgpt:n käyttö kategoriajohtamisessa

Tulevaisuuden haasteet
• Miltä tulevaisuus näyttää?
• Mihin haasteisiin on syytä varautua?

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, joka on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGYn hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen
12.11. mennessä

Koulutuspäivät
19.11. klo 9.00–16.00
20.11. klo 9.00–16.00

Kesto
2 päivää 


HINNAT

Koulutus toteutetaan hybridimallisena eli voit joko osallistua etänä tai tulla paikan päälle, kumpi sopii sinulle paremmin.

EARLY BIRD-HINNAT 15.8.2024 ASTI!

Early Bird -tarjous LOGYn jäsenille
1 155 € + alv

Early Bird -tarjous muille kuin jäsenille
1 395 € + alv

Etäkoulutus

Jäsenhinta 1355 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 1595 € +alv

Lähikoulutus

Jäsenhinta 1355 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 1595 € +alv

Liity samalla jäseneksi!
Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.


Oppimisympäristössä

 • ennakkovalmistautuminen
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • PlayBook

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön kaksi viikkoa ennen ja kuukauden koulutuspäivien jälkeen. Laskutus kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Katso peruutusehdot.


Lisätietoja

Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen >

Monipuolinen ja avaava koulutus! Paljon asiaa, mutta kaikki käytiin läpi uusilla ja innostavilla menetelmillä.
Arvoa rahalle = kiitos!
Mielenkiintoinen, kattava ja ajatuksia vahvistava valmennus - kiitos!