Tapahtuman kuvaus

LOGY Kuljetusfoorumi & LOGY Varsinais-Suomi: Operatiivisen tekemisen automatisointi

Paikka: Teams, Webinaari
Aika: 11.5.2021 14:00 - 16:00

Tervetuloa mukaan webinaariin, joka on tarkoitettu kaikille LOGYn jäsenille!
LOGY Kuljetusfoorumi järjestää tapahtuman yhdessä LOGY Varsinais-Suomen kanssa.

Webinaarissa käsitellään kuljetusalan operatiivisia toimintoja, joihin on kannattavaa hyödyntää automatisaatiota ja robotiikkaa. Mitkä ovat ne funktiot, joiden automatisointi luo kilpailuetua ja tehostavat kuljetusalaa? 


Tapahtuman ohjelma ja puhujat

14.00 Tapahtuman avaus
Mia Jyrkänkallio, LOGY Kuljetusfoorumin puheenjohtaja & Sami Vesala, LOGY Varsinais-Suomi puheenjohtaja

14.10 Ei-rakenteisen tiedon hyödyntäminen prosessien automatisoinnissa

Teemu Vieruaho
Head of Intelligent Automation
Digital Workforce


Esitys kertoo miten ei-rakenteista tietoa kuten sähköposteja, PDF -tiedostoja ja kuvia pystytään hyödyntämään prosessien automatisoinnissa. Esitys avaa taustat, minkä vuoksi ei-rakenteisen tiedon hyödyntäminen on tärkeää ja kertoo case-esimerkkien avulla käytännön hyötyjä ja toteutuksia, joita voidaan hyödyntää esim. hankintaprosessissa.

Teemu is responsible leading a team of AI professionals and experienced business consultants from different industries to deliver business value to our customers. Teemu is a professional with long demonstrated track record from combining business, IT, automation and data skills in to the practice. Teemu’s skills are ideally suited to bridge business with new emerging technologies such as robotic process automation and artificial intelligence. Previously, Teemu has been responsible for leading audit technology and analytics at PwC Finland risk assurance services. Teemu has also been leading the robotic process automation practice at PwC Finland risk assurance services.


14.45 Operatiivisen tekemisen automatisointi logistisissa prosesseissa – Kuka hyötyy ja miten?

Juha-Pekka Wahlström
toimitusjohtaja
LogiSystems


Esityksessä pohditaan sitä, missä ovat operatiivisen tekemisen automaation rajat sekä kysytään, ovatko rajat pysyviä? Esityksen toisena aiheena maistellaan kokemuksia siitä, miten myös pienet logistiikka-alan toimijat voivat hyödyntää digitalisaation mahdollistamaa automaatiota. 

Juha-Pekan ura kuljetusalalla on alkanut jo 1980-luvulla kuljetuspäällikkönä P. Kytölä Oy:ssä. Sittemmin hän on toiminut markkinointipäällikkönä Turun KTK Oy:ssä sekä toimitusjohtajana Roadnet Finland Oy:ssä, jossa hän on ollut mukana 2000-luvun alussa perustamassa Ruotsin Postin kanssa HIT Finland Oy:tä. Tästä yhtiöstä kehittyi jatkossa PostNord Oy.

Tietojärjestelmäpuolella kokemusta on mm. varastonhallintaohjelmistoja tarjoavasta Log Master Oy:stä osakkaana ja varatoimitusjohtajana sekä nykyisin yrittäjänä LogiSystems Oy:ssä. LogiSystems tarjoaa logistiikka-alalle selainkäyttöisiä digitaalisia ratkaisuja mm. tilausten hallintaan, kuljetusten suunnitteluun, toimitusten seurantaan, laskutukseen ja tilitykseen sekä poikkeamien hallintaan. Juha-Pekka on saanut LOGYn kultaisen ansiomerkin vuonna 2018 ja vuonna 2019 hänet on palkittu Turun Kauppakamarin ja LOGYn Vuoden Logistiikkatoimijana Varsinais-Suomessa. 


15.20 Automatisoinnin vaikutukset logistiikan pk-yrityksessä

Sanna Hirvonen
toimitusjohtaja
Frans Logistic Solutions

Pienen yrityksen kasvaessa suuremmaksi ja asiakasvaatimusten noustessa, prosessien automatisointi muuttaa koko toimintaympäristöä ja sen mukana työ tehostuu ja nopeutuu. Alan hektisyyden vuoksi, muutoksia on tehtävä ja on pysyttävä digitalisoinnin vauhdissa. Automatisoinnin lisääntyessä Frans Logistics Solutions oy:ssä huomattiin ajan vapautuminen muihin tehtäviin ja toimitusvarmuuden parantuminen.

Sanna on toiminut kohta kymmenen vuotta yrittäjänä ja yhtenä omistajana Frans Logistic Solutions oy:ssä. Ennen yrittäjyyttään hän on työskennellyt monilla eri logistiikan osa-alueilla eri kuljetus- ja huolintaliikkeissä, niin kuljettajana, varastohenkilönä, kuin liikenteenhoitajanakin. Frans Logistic Solutions oy:n palveluihin kuuluvat mm. erilaiset kuljetusratkaisut, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin; varastointi- ja terminaalipalvelut, sekä näitä täydentävät lisäarvopalvelut.

15.55 Keskustelu ja tapahtuman päätös 

Tapahtuman juontaa:

Mia Jyrkänkallio
puheenjohtaja
LOGY Kuljetusfoorumi
Sami Vesala
puheenjohtaja
LOGY Varsinais-Suomi

 

Ilmoittaudu tästä


Lisätiedot:

Saana Rantanen
palvelupäällikkö
saana.rantanen@logy.fi
p. 050 431 1610

Huomaa myös:

Osto&Logistiikka-lehti | Kuljetukset: Ilmestyy 10.6., ilmoitusvaraukset 20.5. mennessä