Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Oston peruskurssi - huippusuosittu ostajan koulutusohjelma

Paikka: Monimuotokoulutus, Lähiopetuspäiviä (Helsinki) ja etäpäiviä
Aika: 25.09.2024 09:00 - 07.11.2024 09:01

Ostotoimintaa kehittämällä alennat kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua

Oston peruskurssi antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä. Koulutus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa. Koulutuksen käytyäsi hallitset ostoprosessin, pystyt analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärrät hankintatoimen merkityksen yrityksen kokonaistoiminnassa. Saat hyvät eväät oman työsi ja yrityksesi toiminnan kehittämiseen.

Ostotehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista. Menestyvä ostaja osaa kiinnittää huomiota kaikkiin hankintoihin liittyviin osa-alueisiin. Pelkkään hintaan perustuva ratkaisu ei useinkaan ole paras vaihtoehto. Kokonaisuuden hallinta on keskeistä.

Tarjousprosessissa ja käytävissä neuvotteluissa on kustannusten lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. tavarantoimittajan toimitusvarmuuteen, sovittaviin tilaus- ja maksuehtoihin ja logistisiin ratkaisuihin. On myös osattava kommunikoida erityyppisten persoonallisuuksien kanssa.

Vain hankintojen kokonaisuuden hallitsemalla pystyt tekemään pitkällä tähtäimellä yritykselle kilpailukykyisiä valintoja.


Koulutuksen käytyäsi

 • Hallitset ostoprosessin kaikki osa-alueet
 • Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia hankintatoimessa
 • Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat vaikuttavat toisiinsa
 • Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti
 • Osaat laskea ohjausarvot varastopääoman ohjaukseen.
 • Saat ymmärrystä tekoälyn hyödyntämiseen hankinnan prosesseissa

Kenelle?

Kaikille osto- ja logistiikkatoimintojen työtehtävissä aloittaneille, tehtävissä jo jonkin aikaa toimineille tai oman toimen ohessa tekeville. Koulutus on erinomainen osa uuden henkilön perehdytystä.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Ilmoittaudu tästä


Saat koulutuksestamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen tehokkaaseen hoitamiseen. Koulutus on interaktiivista ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön. Osallistujille teetetään DISC-profiili. DISCin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita.

DISC-profiilissa yhteistyökumppanina:

Tapahtuman ohjelma

Hankinta ja ostotekniikka
25.–26.9.
Kouluttaja: Lauri Vihonen

Ostotekniikan hallitseminen on ostajan perusosaamista, jotta pystyt toteuttamaan hankintaprosessin ja huomioimaan kaikki sen olennaiset tekijät.

 • Hankinnan merkitys
 • Hankintaprosessi
 • Tarpeesta sopimukseen
 • Tarjouspyyntö
 • Toimittajien arviointi ja ohjaaminen
 • Hankintatoimen lainsäädäntö
 • Tilauksesta laskuun
 • Tavoitteet ja mittaaminen
 • Tekoälyn hyödyntäminen: Chatgpt:n käyttö hankinnan prosesseissa, käsitteissä ja termeissä

Oston osuus toimitusketjussa ja yhteistyö eri osien kesken
8.10.
Kouluttaja: Ilkka Sillanpää

Osto on osa logistista prosessia ja ostajan on hallittava osansa kokonaisuudessa. On tärkeä ymmärtää, millaisia vaikutuksia ostoilla on ketjun muihin osiin ja miten toimitusketjun osa-alueita hyödynnetään toiminnan tehostamiseksi. Opit tuntemaan toimitusketjun eri osien merkityksen kokonaisuudessa ja ymmärtämään sisäisen ja ulkoisen yhteistyön merkityksen sekä saamaan ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen.

Mikä on toimitusketju?

Toimitusketjun kehityssuunnat
Toimitusketjun eri osa-alueet
Mitä hyvä toimitusketjun hallinta vaatii meiltä?

Yhteistyön kehittäminen toimitusketjussa

Mitä on sisäinen asiakkuus?
Sisäinen yhteistyö toimitusketjussa ja muun organisaation kanssa
Toimitusketjun tavoitteet ja merkitys yritykselle

Ryhmätöitä ja keskusteluja.

Hankinnat ja talous
29.10.
Kouluttaja: Hanna Pajunen-Muhonen

Talousasioiden ymmärtäminen on tärkeää hankinnan ammattilaisen uralla menestymisessä. Taloudellisten näkökulmien hallintaa tarvitset niin edustamasi yrityksen tai organisaation kuin toimittajayritysten taloudellisten vaikutusmekanismien ymmärtämisessä. Käsiteltävien aihealueiden myötä saat luotua perustaa hankinnan kokonaiskustannusvaikutusten ymmärtämiselle, josta on sinulle hyötyä monissa eri ostotehtävissä ja hankintaan liittyvässä päätöksenteossa.

Hankinnat ja talous (0,5 pv)

 • Ulkoisten resurssien vaikuttavuus ja sen arviointi yrityksessä ja julkisessa organisaatiossa
 • Hankinnan rooli yrityksen taloudellisen suorituskyvyn näkökulmasta
 • Yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset - miten hankinnalla vaikutamme näihin?
 • Käytännön case-esimerkkejä hankinnan taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnista ja menetelmistä

Materiaalinohjaus ja vastuullisuus
30.10.
Kouluttaja: Timo Kivistö

Materiaalinohjaus on keskeinen työkalu, jolla vaikutetaan varastopääoman arvoon. Vastuullisuus on monitahoinen ja se on otettava huomioon koko toimitusketjussa.

Opit päivän aikana seuraavista teemoista:

Hankintavolyymi ja sen laskeminen / spend under control
Materiaalinohjaus (Inventory management)
Tuotantotypologiat
Varastopääoma vs. käsittelykustannukset
Logistiikkastrategiat / hankintakanavat (käsittelyketjut)
Varastot riippuvassa kysynnässä (esim. teollisuus)
Varastot riippumattomassa kysynnässä (esim. kauppa)
Tarjousvertailu kansainvälisessä ympäristössä
Kokonaiskustannusten laskeminen
Valuuttakurssien vaikutus hankintapäätökseen
Harjoitustöitä
Laskentaharjoituksia

Vastuullisuus toimitusketjussa

vastuullisuuden elementtien tunnistaminen toimitusketjussa
vastuullisuuden osa-alueet
pakkausten rooli toimitusketjussa ja vastuullisuudessa

Neuvottelutaidot
6.–7.10.
Kouluttaja: Satu Welling

Keskeinen osa ostajan työtä ovat erilaiset neuvottelut, joten hyvä neuvottelutaito ja kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin sekä vastapuolen toimiin ovat ratkaisevan tärkeitä ostotehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Koulutuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.

 • Neuvottelussa onnistumisen elementit
 • Neuvotteleminen syntyy vuorovaikutuksessa – Completo DISC-profiili
 • Ihmisten erilaisuuden tuoma voima ja haasteet neuvottelussa
 • Neuvottelun strategia ja taktiikat
 • Tavoitteellisen neuvottelun vaiheet ja oma valmistautuminen
 • Vaikuttavaa neuvottelemista ja kommunikointia
 • Ne hyvät kysymykset kartoitusvaiheessa
 • Taitavaa argumentointia
 • Haastavat neuvottelutilanteet
 • Neuvotteluharjoitus 1. Oma ostoneuvottelu

Tapahtuman kouluttajat

Timo Kivistö
DI, KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori.

Ennen oman konsulttitoimiston perustamista Timo on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä, ja hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkeillä.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGYn hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Satu Welling
CEO, Founder, Coach

Sadun tavoitteellinen ja selkeä valmennustapa tuo tulosta. Satu on henkilöstön kehittämisen ammattilainen 20 vuoden kokemuksella. Hän valmentaa sujuvasti niin johtoryhmiä kuin asiantuntijoitakin.

Erityisen lähellä Sadun sydäntä ovat neuvottelutaitojen, oston ja myynnin valmennus. Tyypillinen valmennettava ryhmä on vastuussa satojen miljoonien eurojen vuosittaisesta budjetista (myynti tai osto) tai vaativista asiantuntijaneuvotteluista.

Esimiestaitojen ja neuvottelutaitojen osaamista, menetelmiä ja valmennusta Satu on kehittänyt eri yritysten tarpeisiin laajasti. Muihin valmennusalueisiin kuuluvat johtoryhmien sparraaminen, johdon yksilöcoaching sekä erilaisten tiimien toiminnan kehittäminen, ajan- ja stressinhallinta, joissa hän onkin valmentanut satojen yritysten henkilökuntaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Hyödynnä Sadun pitkä kokemus ja käytännönläheinen näkemys oman organisaationne tuloksellisuuden ja toimivuuden kehittäjänä.

Ilkka Sillanpää
Dosentti, TkT, KTT

Olen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen ja työskennellyt globaaleiden toimitusketjujen johto- ja kehitystehtävissä Metsolla, Rautaruukilla ja Konecranesilla. Nykyisin toimin liiketoiminnan kehittäjänä & yrittäjänä Hegemonia Oy:ssä, jossa kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa. Yleensä projektimme liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusketjun hallintaan.

Olen tutkinut toimitusketjun johtamista, väitellyt aiheesta tekniikan – ja kauppatieteen tohtoriksi ja minulle on myönnetty Dosentuuri toimitusketjun johtamisen alalle Oulu Yliopiston tuotantotalouden osastolle. Kirjoittamiani tutkimustuloksia ja artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä akateemisissa lehdissä, konferensseissa ja kirjoissa.

Tutustu  Ilkka Sillanpäähän.

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, joka on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Ilmoittaudu tästä

AIKATAULU

Ilmoittautuminen
18.9. mennessä

Koulutuspäivät
25.9. 9–16 | Lähi- tai etäosallistuminen (Scandic Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki)
26.9. 9–16 | Lähi- tai etäosallistuminen (Scandic Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki)
8.10. 9–12.30 | etäosallistuminen
29.10. 9–13 | etäosallistuminen
30.10. 9–16 | etäosallistuminen
6.11. 9–16 | Lähiosallistuminen (Scandic Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki)
7.11. 9–16 | Lähiosallistuminen (Scandic Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki)


Kurssin kesto
7 päivää


HINNAT

EARLY BIRD-HINNAT 15.8.2024 ASTI!

Early Bird -tarjous LOGYn jäsenille 2 595 € + alv
Early Bird -tarjous muille kuin jäsenille 2 955 € + alv

Jäsenhinta 2895 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 3255 € +alv

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Hinnat sisältävät tarjoilun, sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön kaksi viikkoa ennen ja jälkeen koulutuspäivien. Laskutus kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Katso peruutusehdot.


Oppimisympäristössä:

 • ennakkokysely/-tehtävä
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut

Lisätietoja
Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen - lue lisää >

"Loistava kurssi kaiken kaikkiaan!"
"Erinomainen. Lisäplussaa hyvistä materiaaleista. Hyvät ohjaajat, nojaaminen käytäntöön erinomaista."
"Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon työvälineitä, joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä."
"Hyvät kouluttajat, jotka huomioivat yleisön, ei ollut pelkkää yksinpuhelua."
”Monipuolinen, asiat selitetty kattavasti, paljon hyviä esimerkkejä käytännön tilanteista.”