Tapahtuman kuvaus

Tietoisku: Sopimusmuutokset ja niihin varautuminen

Paikka: Teams,
Aika: 20.9.2022 9:00 - 11:00

Hankintasopimus asettaa hankinnan pelisäännöt ja pääsääntö on, ettei laadittuja sopimusehtoja saa muuttaa. Hankintalain mukaisesti kilpailutetuissa hankintasopimuksissa, kuten missä tahansa sopimuksissa, voi toisinaan sopimuskaudella ilmetä sellaisia seikkoja, joiden vuoksi sopimusmuutokset tai jopa sopimuksen ennenaikainen päättäminen voi olla tarpeen. Koska lähtökohtana on, että sopimukset on pidettävä, myös hankintasopimusta luonnostellessa on tärkeää tietää, mihin seikkoihin hankintasopimuksella kannattaa varautua ja millaiset toimintatavat sopimuskaudella palvelevat parhaiten molempia sopimuspuolia.

Vaikka lähtökohtaisesti olennaiset sopimusmuutokset ovatkin kiellettyjä, hankintalaissa on määritelty tilanteita, jolloin sopimusmuutos on sellainen, että se voidaan katsoa sallituksi. Toisaalta välillä sallitun ja kielletyn sopimusmuutoksenkin välinen raja voi olla hiuksenhieno. Lain listaukset sallituista ja kielletyistä sopimusmuutoksista eivät ole tyhjentäviä taikka yksiselitteisiä. Säännösten soveltamisesta onkin runsaasti oikeuskäytäntöä, minkä tunteminen on tarpeen hankintasopimuksen muuttamisen sallittavuutta arvioitaessa.


Miksi tietoiskuun kannattaa osallistua - mihin kysymyksiin saat vastauksia?

Koulutuksessa tarkastellaan käytännönläheisesti ja lukuisten helposti ymmärrettävien esimerkkien avulla hankintasopimukseen tehtävien muutosten sääntelyä sekä oikeuskäytäntöä. Tavoitteena on hahmottaa osallistujille kokonaiskuva siitä, millaisissa tilanteissa sopimuksen muuttaminen voisi olla sallittua taikka kiellettyä ja millaisia muutoksia sopimuksiin on ylipäänsä mahdollista tehdä.


Tietoiskun kouluttaja

OTM, Lakimies Harri Laakso, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


Kenelle katsaus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu hankinnan asiantuntijoille.


Ohjelma

klo 9.00–11.00

  • Hankintasopimuksen sitovuus
  • Hankintasopimuksen ehtojen muuttaminen ja ennalta määritellyt muutoksia koskevat ehdot
  • Sopimuskumppanin muutokset
  • Hankintasopimuksen laajentaminen ja lisätilaukset
  • Odottamattomat ja ennalta arvaamattomat muutostarpeet
  • Sallitut vähäiset muutokset
  • Hankintasopimuksen irtisanominen sopimusmuutosten vuoksi

Kysy, kouluttaja vastaa. Voit laittaa koko tietoiskun ajan kysymyksiäsi chattiin. Kysymykset käsitellään tilaisuuden lopussa.


Tietoisku järjestetään Microsoft Teams -ohjelmalla. Saat linkin webinaariin kolme päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 190 euroa + alv
LOGYn jäsenhinta 120 euroa + alv

Laskutus noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen
19.9.2022 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä