Tapahtuman kuvaus Kouluttajat

Tietoisku: Tilaajavastuulaki

Paikka: Teams,
Aika: 2.9.2022 9:00 - 11:00

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin. Koska rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, tilaajan on äärimmäisen tärkeää tuntea laista aiheutuvat velvoitteensa.

Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaa. Myös laki työntekijöiden lähettämisestä tulee usein sovellettavaksi. Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet.


Miksi tietoiskuun kannattaa osallistua - mihin kysymyksiin saat vastauksia?

 • Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia?
 • Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?
 • Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?
 • Mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle?

 Kenelle katsaus on tarkoitettu?

Erityisesti kuljetuksen asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.


Ohjelma

klo 9.00–11.00

 • Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
 • Soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
 • Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
 • Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
 • Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa
 • Seuraamukset laiminlyönneistä
 • Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä

Kysy, kouluttaja vastaa. Voit laittaa koko tietoiskun ajan kysymyksiäsi chattiin. Kysymykset käsitellään tilaisuuden lopussa.


Tietoisku järjestetään Microsoft Teams -ohjelmalla. Saat linkin webinaariin kolme päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman kouluttajat

Marita Iskala
AA, KTM Marita Iskala

Asianajaja, KTM Marita Iskala on erikoistunut julkisiin hankintoihin ja työoikeuteen, joista hänellä on yli 15 vuoden käytännön työkokemus. Hänen päivittäiseen työhönsä kuuluu hankintojen toteuttaminen Cloudian avulla sekä työoikeudellisten ongelmatilanteiden ratkaisu. Marita on saanut erinomaista palautetta koulutustensa käytännönläheisyydestä ja innostavuudesta.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 190 euroa + alv
LOGYn jäsenhinta 120 euroa + alv

Laskutus noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen
1.9.2022 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä