Tapahtuman kuvaus

Tietoisku: Tilaajavastuulaki

Paikka: Teams,
Aika: 11.11.2022 9:00 - 11:00

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin. Koska rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, tilaajan on äärimmäisen tärkeää tuntea laista aiheutuvat velvoitteensa.

Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaa. Myös laki työntekijöiden lähettämisestä tulee usein sovellettavaksi. Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet.


Miksi tietoiskuun kannattaa osallistua - mihin kysymyksiin saat vastauksia?

 • Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia?
 • Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?
 • Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?
 • Mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle?

Kenelle katsaus on tarkoitettu?

Erityisesti kuljetuksen asiantuntijoille suunnatussa koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.


Tietoiskun kouluttaja

Asianajaja, Specialist Counsel (Public Procurement) Hanna-Mari Harju, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy


Ohjelma

klo 9.00–11.00

 • Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
 • Soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
 • Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
 • Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
 • Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa
 • Seuraamukset laiminlyönneistä
 • Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä

Kysy, kouluttaja vastaa. Voit laittaa koko tietoiskun ajan kysymyksiäsi chattiin. Kysymykset käsitellään tilaisuuden lopussa.


Tietoisku järjestetään Microsoft Teams -ohjelmalla. Saat linkin webinaariin kolme päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 190 euroa + alv
LOGYn jäsenhinta 120 euroa + alv

Laskutus noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen
10.11.2022 mennessä.

Lisätietoja
Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä