Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Toimitusketjun suunnittelu, ohjaus ja tehokkuuden mittaaminen

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 22.10.2024 09:00 - 19.11.2024 13:00

Kenelle   Hyödyt


Koulutus toteutaan etänä neljänä puolen päivän mittaisena koulutuksena. 22.10, 30.10. 5.11., 19.11.


Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistavilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Koulutuksen aikana on ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätehtäviä – pohtiessasi asioita muiden osallistujien kanssa asiat konkretisoituvat. Jokaisessa keskustelussa ja pienryhmässä saat sparrausta kouluttajan ryhmäyhteenvedoissa. Koulutuksessa on myös asiantuntijapuheenvuoro/paneelikeskustelu, jossa kuulet käytännön case-esimerkkejä Konecranesilta.

Koulutuksen jälkeen noin kuukauden kuluttua toteutetaan Q&A-keskustelu kouluttajan kanssa, jolloin pääset vielä kyselemään toimitusketjun hallintaan liittyviä asioita.

Koulutus koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta koulutusosasta.
Voit osallistua halutessasi koko kokonaisuuteen tai vain toiseen osaan.

 • Osa 1: Toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus
 • Osa 2: Toimitusketjun tehokkuuden mittaaminen

Toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan yritysverkoston materiaalivirran ja siihen liittyvien tietovirtojen suunnittelua, ohjausta ja johtamista. Älykkäässä toimitusketjun hallinnassa korostuu aika, luotettavuus, läpinäkyvyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tekoäly on yhtenä keskeisenä tekijänä tuottamaan läpinäkyvyyttä toimitusketjun hallinnassa.

 

Toimitusketjun hallinta vaatii menestyäkseen ennakoivaa suunnittelua, selkeää ohjaamista ja mittaamista. Hyvällä toimitusketjun suunnittelulla voidaan vastata jatkuviin ja yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin ja vaatimuksiin. Toimitusketjun vaihteluun on tärkeää varautua suunnittelun ja ohjauksen avulla. Mittaamalla yrityksesi strategian kannalta oikeita asioita saat tietoa, jota voit hyödyntää toimitusketjun johtamiseen ja kehittämiseen. Toimitusketjun johtaminen ja jatkuva kehittäminen ovat kaksi keskeistä toimitusketjun hallinnan elementtiä. Kumpikaan ei onnistu ilman todennettavissa olevaa faktaa. Yhtenä kehittämisen kärkiasiana on tekoälyn hyödyntäminen toimitusketjun hallinnassa kuten kysynnän ennustamisessa ja suorituskyvyn mittaamisessa.


LOGYn koulutus antaa hyvät valmiudet menestyksekkääseen toimitusketjun suunnitteluun, ohjaukseen ja mittaamiseen

 

Koulutuksemme asiantuntija Ilkka Sillanpää on liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen, jolla on vahva kokemus toimitusketjun hallinnasta. Hän jakaa osaamisensa kanssasi ja antaa uusia työkaluja toimitusketjun hallintaan. Vuorovaikutteisissa koulutuspäivissä vaihtelevat kouluttajan alustukset, koko koulutusryhmän yhteiset keskustelut ja erilaiset tehtävät ja harjoitukset. Ennen koulutusta osallistujat voivat kertoa, mistä erityiskysymyksistä ovat kiinnostuneet kuulemaan valmennuksessa. Tutustu Ilkan asiantuntemukseen Kouluttajat-välilehdellä.


Koulutuksessa keskitytään toimitusketjun suunnitteluun, ohjaukseen ja mittaamiseen monesta eri näkökulmasta:

 • Toimitusketjun strategiat ja johtaminen
 • Toimitusketjun prosessit
 • Kysynnän hallinta ja suunnittelu
 • Kapasiteetin hallinta
 • Laadunhallinta toimitusketjussa
 • Kapeikko-teoria toimitusketjussa
 • Lean ja Agile toimitusketjujen kehittäminen
 • Toimitusketjun varastot ja niiden hallinta
 • Toimitusketjun integrointi
 • Kestävä kehitys toimitusketjun johtamisessa
 • Riskien hallinta toimitusketjuissa
 • Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen – toimitusketjun tehokkuutta kuvaava mittaristo ja toimitusketjun tehokkuuden arviominen mitatulla tiedolla.

Koulutuksen käytyäsi

 • osaat kuvata yrityksesi toimitusketjukokonaisuuden ja tunnistaa sen ongelmakohdat, riskit ja kehittämismahdollisuudet
 • osaat analysoida ja mallintaa toimitusketjun kehittämisellä saavutettavia hyötyjä ja kustannussäästöjä
 • sinulla on hallussasi monipuoliset menetelmät ja konkreettisia keinoja toimitusketjujen suunnitteluun, ohjaukseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä vaihtelun ennakoimiseen
 • pystyt käynnistämään ja viemään läpi toimitusketjun suunnitteluun, ohjaukseen ja kehittämiseen liittyviä projekteja ja toimenpiteitä.
 • tiedät, miten valitset sellaiset toimitusketjun suorituskyvyn mittarit, jotka auttavat sinua johtamaan toimenpiteitä, seuraamaan syntyviä tuloksia
 • ymmärrät, mitä kaikkea toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa on huomioitava
 • saat valmiuksia arvioida käytössä olevien mittareiden antamaa informaatiota sekä rakentaa toimitusketjun suorituskykyä kuvaava mittaristo.

Kenelle

Koulutus sopii toimitusketjun hallinnan kehittäjille ja asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille kuten tuotantopäällikkö, tuotannon kehityspäällikkö, kehitys-/projektipäällikkö/-insinööri, logistiikkapäällikkö, hankintapäällikkö, Supply chain manager / Director, logistiikka-/hankintajohtaja.

Koulutus on osa LOGY:n toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (2.taso), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan ja kouluttajaan sivun ylälaidasta punaisilta välilehdiltä.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

Toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus 

Case-puheenvuoro/paneelikeskustelu Konecranesilta

Toimitusketjun hallinta – teoria

 • Supply chain 4.0
 • Hankinta
 • Yrityksen sisäiset toiminnot
 • Logistiikka ja varastot

Toimitusketjun strategia osana yrityksen strategiaa

 • Toimitusketju strategian yhteys yrityksen strategiaan
 • Toimitusketju strategiat ja niiden toimeenpano
 • Toimitusstrategiat ja tilauspisteet

Tilaus-toimitusketjun prosessit

 • Prosessien kuvaus
 • Prosessien johtaminen
 • Prosessien arviointi

Toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus

Kysynnän hallinta ja suunnittelu toimitusketjussa

 • Sales and operations planning
 • Kysynnän suunnittelu
 • Kysyntätiedon jakaminen toimitusketjussa

Toimitusketjun kapasiteetin hallinta

 • Kapasiteetin hallinta läpi koko toimitusketjun
 • Kapasiteetin hallinnan työkalut

Laadunhallinta toimitusketjussa

 • Laatukustannukset
 • Prosessien tuotosten kontrollointi ja mittaus
 • Standardit ja niiden hyödyntäminen toimitusketjun johtamisessa

Kapeikko-teoria toimitusketjussa

 • Kapeikko-teoria
 • Pullonkaulojen tunnistaminen ja johtaminen

Lean ja agile toimitusketjun kehittäminen

 • Lean-filosofia ja menetelmät
 • Agile-filosofia ja menetelmät

Toimitusketjun suunnittelu ja ohjaus

Toimitusketjun varastot ja niiden hallinta

 • Varastointi ja varastojen sijainti toimitusketjuissa
 • Varastojen ohjaaminen ja johtamien

Toimitusketjun integrointi

 • Menetelmät
 • Toimittajien kehittäminen
 • IT-kehityssuunnat

Kestävä kehitys ja vastuullisuus toimitusketjun johtamisessa

 • Kestävän kehityksen huomioiminen toimitusketjussa

Riskien hallinta toimitusketjuissa

 • Toiminnan riskit
 • Toimituksiin liittyvät riskit

Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen

 • Mittaamisen periaatteet
 • Mittausviitekehykset

Tekoälyn hyödyntäminen toimitusketjun hallinnassa

 • Tekoälyn mahdollisuudet automatisoijana
 • Workshop: minkälaisia käyttötapauksia tai mahdollisuuksia työssäsi on tekoälyn hyödyntämiseen?

Toimitusketjun tehokkuuden mittaaminen

Toimitusketjun tehokkuuden mittaaminen

 • Toimitusketjun mittaaminen
 • SCOR-mallin mittarit
 • Balanced scorecard -mittarit
 • Mittarit reaaliaikaisen päätöksenteon tukena

Toimitusketjun kehittäminen

 • Toimitusketjun kehittäminen ja kehityssuunnat
 • Toimitusketjun suorituskyvyn johtaminen
 • Hankinnan ja toimittajien mittaaminen

Tapahtuman kouluttajat

Ilkka Sillanpää
Dosentti, TkT, KTT

Olen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen ja työskennellyt globaaleiden toimitusketjujen johto- ja kehitystehtävissä Metsolla, Rautaruukilla ja Konecranesilla. Nykyisin toimin liiketoiminnan kehittäjänä & yrittäjänä Hegemonia Oy:ssä, jossa kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa. Yleensä projektimme liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusketjun hallintaan.

Olen tutkinut toimitusketjun johtamista, väitellyt aiheesta tekniikan – ja kauppatieteen tohtoriksi ja minulle on myönnetty Dosentuuri toimitusketjun johtamisen alalle Oulu Yliopiston tuotantotalouden osastolle. Kirjoittamiani tutkimustuloksia ja artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä akateemisissa lehdissä, konferensseissa ja kirjoissa.

Tutustu  Ilkka Sillanpäähän.

Veli-Pekka Vuoti
Director, Operations in Agilon

Veli-Pekka on hankintatoiminnan ja operaatioiden ammattilainen. Työhistorian tehtävät ovat sijoittuneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä pörssiyhtiöihin. Käytännön työt ovat koostuneet sopimusten laatimisista, ehtojen neuvottelemisesta, materiaalihallinnan esimiestehtävistä sekä toimittajien auditoimisista. Hankinnan osalta työtehtävät ovat sisältäneet niin epäsuoria kuin suoriakin hankintoja. Matriisiorganisaation luonne on myös tullut tutuksi matkan varrella.

Veli-Pekka on koulutukselta tuotantotalouden insinööri sekä yksittäisiä kursseja vaille valmis KTM pääaineena Industrial Management. Yksittäisistä muista akateemisen puolen suorituksista löytyy myös julkaistu artikkeli organisaation ketteryyden mittaamisesta. Lisää taustoista löytyy LinkedIn -profiilista.

Veli-Pekka on LOGYn koulutuksissa asiantuntijapuheenvuoroissa ja keskustelemassa käytännön esimerkkien valossa koulutuksen teemoista.

Ilmoittaudu tästä

Aikataulu:

Ilmoittautuminen
20.9. mennessä

Koulutuspäivät
22.10. klo 9.00-13.00
30.10. klo 9.00-13.00
5.11. klo 9.00-13.00
19.11. klo 9.00-13.00

Koulutuksen kesto
4 x ½ päivää

HINNAT

EARLY BIRD-HINNAT 15.8.2024 ASTI!

Koko koulutus:

Early Bird -tarjous LOGYn jäsenille
1370 € + alv
Early Bird -tarjous muille kuin jäsenille
1490 € + alv

Jäsenhinta 1570 € +alv
Hinta muille kuin jäsenille 1690 € +alv

Osa 1 (3 x ½ pv):

 • LOGYn jäsenhinta 1 255 € + alv
 • muut 1 395 € + alv

Osa 2 (½ pv):

 • LOGYn jäsenhinta 390 € + alv
 • muut 450 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.


Oppimisympäristössä

 • ennakkokysely
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • Q&A-keskustelut.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Lue jäsenyydestä

Lisätietoja
Maija Syvänen
Palvelupäällikkö
maija.syvanen@logy.fi
050 313 7259

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä