Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Varaston suunnittelu ja ohjaus

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 08.01.2021 09:00 - 12.02.2021 12:30

Valmennuspäivät: 8.1.2021 | 15.1.2021 | 12.2.2021 | klo 9–12.30 (3 x ½ pv)

Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisilla ja osallistavilla etämenetelmillä. Osallistu kolmeen puolen päivän koulutukseen oman tietokoneesi ääressä!

Etävalmennukseen on helppo osallistua. Valmennus toteutetaan LOGYn oppimisympäristössä ja video-ohjelmalla, joka mahdollistaa ryhmäkeskustelut, ryhmätyöt etäpäivien aikana sekä välitehtävien tekemisen. Etäosallistuminen edellyttää osallistujalta ainoastaan toimivan nettiyhteyden ja Google Chrome/Mozilla Firefox -selaimen sekä toimivan mikrofonin ja kaiuttimen.

Etävalmennus muodostuu kolmesta puolen päivän etäkoulutuksesta ja välitehtävistä. Koulutuksen jälkeen voit osallistua Q&A-tapaamiseen (noin kuukauden kuluttua koulutuksesta), jossa voit vielä keskustella ja esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä kouluttajalle.

Toteutamme ennakkotapaamisen, jossa voit perehtyä video-ohjelmaan ja tutustua muihin osallistujiin.


Uusien teknologioiden hyödyntämisen merkitys kasvaa, varastoautomaatio lisääntyy – oletko valmis?

Tässä koulutuksessa saat keinoja joustavan ja kilpailukykyisen varaston ohjaukseen, joka vastaa asiakkaiden palvelutasovaatimusten kasvuun.

Kun hallitset varastotoiminnan kokonaisvaltaisesti, voit parantaa:

  • toiminnan ohjattavuutta
  • kustannustehokkuutta
  • asiakaspalvelun laatua.

Parhaan tuloksen saat aikaan tehokkaasti toimivalla kokonaisprosessilla.

Koulutuksen käytyäsi:

  • ymmärrät varastoinnin roolin osana toimitusketjua
  • osaat soveltaa varaston ohjaamisessa erilaisia varastointi- ja materiaalinkäsittelyteknologioita
  • ymmärrät kuinka teknologia muuttaa varaston sisäisiä työtehtäviä.
  • osaat rakentaa nykyaikaisen varaston vastaamaan palvelutason vaatimuksia
  • sinulla on valmiudet toimivan ja taloudellisen varastoinnin suunnitteluun, ohjaamiseen sekä kehittämiseen.

Varastotoiminnot ovat keskeisessä osassa, kun yrityksessänne halutaan tehostaa tilaus-toimitusprosessia. Täsmälliset ja virheettömät toimitukset ovat asiakaspalvelun kulmakiviä. Toiminnan tehokkuus rakentuu pääosin työn ja tilankäytön tehokkuuden varaan.

Koulutuksessa painotetaan varastoinnin roolin ymmärtämistä osana toimitusketjua ja koulutus sisältää varastotyön suunnitteluun sekä ohjaamiseen liittyviä keskeisiä asioita. Keskeinen osa koulutusta on käytännönläheiset ryhmätyöt (Suunnittelun ja kehittämisen työpajat). Siinä pääset itse miettimään parhaita ratkaisuja eri tilanteisiin. Ennen koulutusta toteutetaan ennakkokysely, jossa voit kertoa, mitkä asiat varaston suunnittelussa ja ohjauksessa askarruttaa. Saat vastaukset koulutuksessa!

Kenelle?

Työnjohtajille, varasto- ja logistiikkapäälliköille, varaston toiminnan kehittämisestä vastaaville ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutus on osa toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmaa (taso 2), mutta sen voi suorittaa myös erikseen. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaalle myös yritysräätälöitynä valmennuksena.

Koulutuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

8.1.2021 klo 9–12.30
(tauko 10 – 10.15 ja 11.15 – 11.30)

Varastointi osana toimitusketjua
• Kansainvälisten toimitusketjujen vaatimukset varastointiin
• Toimitusketjun ja varastoinnin ohjauksen järjestäminen
Varastoinnin suunnittelun perusteet
• Perustietojen hankinta ja optimaalisen sijainnin määrittely
• Varastointi ostopalveluna, omana tuotantona tai yhdistelmänä
• Infrastruktuuriratkaisut (tontti, kiinteistö, hyllyt, trukit)
• Varaston suunnittelun tarkistuslista (case varaston suunnittelu)
Ryhmätyö:
Minkälaisia ongelmia nykyisen varaston toiminnassa on?

Oppimistehtävä:
Minkälaisia kriteereitä oman yrityksen varastoinnin suunnittelussa on huomioitava?

15.1.2021 klo 9–12.30
(tauko 10 – 10.15 ja 11.15 – 11.30)

Oppimistehtävän purku
Varaston toimintolaskenta
• Varaston suoritteet ja tavoitearvot (case ulkoistaminen)
• Toimintolaskennan perusteet varastossa (taulukkolaskenta)
• Investointilaskennan perusteet (hankinnan perusteleminen)
Varastointiprosessien toteutus ja ohjaus
• Varastointiprosessit ja toiminnanohjaus
• Varastoprosessien työnohjaaminen (henkilöresurssit, työaikajärjestelyt, palkkaustavat ja palkitseminen)
• Työpaikkariskien tunnistaminen ja työturvallisuus
Ryhmäkeskustelu
Mitä työturvallisuusriskejä tunnistat varastoympäristössä ja miten työturvallisuus on huomioitu

Oppimistehtävä:
Mitkä asiat estävät varastossa tehokkaan työn tekemisen?

12.2.2021 klo 9–12.30
(tauko 10 – 10.15 ja 11.15 – 11.30

Varaston kehittämisen menetelmät
• Layout-suunnittelu (varastointialueet, tuotesijoittelu, hyllyjärjestelmät, osoitteisto)
• Prosessien määrittely ja prosessitehokkuus (työkalujen harjoittelua)
• Laadunhallinnan perusteet (5S, jatkuva parantaminen, Lean)
• Teknologiaratkaisut (ohjelmistot, keräilyteknologiat, tunnisteet, laitteet ja simulointi)
• Kuljetuksen liittymäpinnat varastointiin (esim. lähettäjän vastuut)
• Varastoinnin keskeisimmät ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot

Ryhmätyö
Layout-suunnittelu ja/tai mitä asioita pitäisi huomioida 5S-menetelmän hyödyntämisessä

Oppimistehtävä:
5S-menetelmän tai jonkun muun ratkaisun soveltaminen omaan työympäristöön

Tapahtuman kouluttajat

Hannu Soininen
Toimitusjohtaja

Hannu Soininen on SCM (Supply Chain Management) asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus vaativista toimitusketjun kehittämishankkeista niin strategiatyöskentelystä kuin operatiivisten toimintojen kehittämisestä, erityinen painopiste on ollut toimitusketjun ratkaisujen tuottaminen. Hänellä on vahva osaaminen toimitusketjun toimintojen operatiivisen vuorovaikutuksen kehittämisestä; hankinta, tuotanto, varastointi, kuljetus, myynti, talous ja johtaminen. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta liikkeenjohdon konsulttina ja yrittäjänä.

Hannu on myös partneri yrityksessä, joka tuottaa agenttiteknologiaan perustuvia reaaliaikaisia, autonomisia ja pelimäisiä tekoälyohjelmistoja kompleksisten toimitusketjujen suunnitteluun ja simulointiin.

Hannun koulutusmetodiikka on osallistaa opiskelijoita ja käsitellä heidän ympäristönsä haasteita ja hyvin olevia asioita koulutuksen yhteydessä. Hannu on innostava ja monipuolinen kouluttaja, johon voi ottaa yhteyttä koulutuksen jälkeen aina kun haluaa mielipiteitä asioiden hoitamiseen.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 1 395 euroa + alv
LOGYn jäsenhinta 1 255 euroa + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin

Ilmoittautuminen
7.1.2021 mennessä
Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Kouluttaja
Tutustu kouluttaja Hannu Soiniseen. Hannu toimii toimitusjohtajana Soininen Consulting Oy:ssä ja hänellä on laaja-alainen asiantuntemus toimitusketjun ja liiketoiminnan johtamisen maailmasta.

Lisätietoja:
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Koulutuksen kesto:
3 x ½ päivää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00–12.30
2. päivä klo 9.00–12.30
3. päivä klo 9.00–12.30

"Kurssi oli erinomainen, kiitos!"
”Loistopaketti!”
”Monipuolinen koulutus ja toteutustapa mielenkiintoinen.”
”Asiantuntevat luennoitsijat. Päivät mielenkiintoisia elävien esimerkkien johdosta: mielenkiintoisesti asiat esille, havainnollinen esitys.”