Tapahtuman kuvaus

Yhdistettyjen kuljetusten potentiaali ja päästövaikutukset Suomessa

Paikka: Teams,
Aika: 23.2.2022 13:00 - 14:00

Tilaisuus on maksuton ja avoin LOGYn jäsenille. Tapahtuman järjestää LOGY Savo-Karjala.

Esitys perustuu syksyllä 2021 julkaistuun Liikenne- ja viestintäministeriön teettämään selvitykseen yhdistettyjen kuljetusten markkinapotentiaalista ja vaikutuksista hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Selvityksessä tehtiin tilastollinen mallitarkastelu ja haastateltiin yhdistettyjen kuljetusten kannalta keskeisten yritysten asiantuntijoita. Työssä saatiin kattavasti esiin yhdistettyjen kuljetusten potentiaali ja päästövaikutukset sekä mahdollisuuksia ja esteitä yhdistetyille kuljetuksille. Työn toteutti Sitowise Oy, jossa esitelmöitsijä toimi tämän työn projektipäällikkönä.

Ilkka Salanne, palvelualuejohtaja (Logistiikan ja tavaraliikenteen tutkimus ja kehitys), Sitowise Oy
Ilkka Salanne on toiminut yli 28 vuotta logistiikan ja tavaraliikenteen kotimaisissa ja kansainvälisissä projektinjohto-, suunnittelu- tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Projektityön lisäksi Salanne vastaa Sitowise Oy:ssä logistiikan palvelualueen johtamisesta ja kehittämisestä.

Puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Ilmoittaudu tästä