Tapahtuman kuvaus

Yritysjäsenille | Hankinta: Yritysvastuulaki tulee, oletko valmis?

Paikka: Teams,
Aika: 10.12.2021 09:00 - 11:00

Tervetuloa mukaan webinaariin, joka on suunnattu vain LOGYn yritysjäsenille ja aktiivipaketin haltijoille. Tämän Hankintafoorumin Vastuullisten hankintojen tiimin tilaisuudessa agendalla on suunnitteilla oleva yritysvastuulaki.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii vastuullisten hankintojen tiimin puheenjohtaja:

Carolina Sved, Head of Indirect and Sustainable Procurement, Orion Corporation

Carolina Sved on toiminut laajasti eri hankinnan tehtävissä Orionilla vuodesta 2007 lähtien. Carolina toimii tällä hetkellä sekä epäsuoran hankinnan että vastuullisen hankintaprosessin vetäjänä. Hän on toiminut LOGY:n Vastuulliset hankinnat tiimin vetäjänä vuoden 2021 alusta lähtien.

TIlaisuuden ohjelma

09:00 Tervetulosanat
Hanna van der Steen, palvelupäällikkö (senior), LOGY ja Carolina Sved, Head of Indirect and Sustainable Procurement, Orion Corporation

09:10 Yritysvastuusääntely – mitä odotettavissa?
Yritysvastuusääntely Suomessa ja Euroopan unionissa.


Linda Piirto, vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija, Työ- ja Elinkeinoministeriö

Linda Piirto vastaa vastuullisen liiketoiminnan politiikan valmistelusta. Työhön sisältyy hankkeiden valmistelua ja toteuttamista, lainvalmistelua sekä vaikuttajaviestintää. Piirto on erikoistunut asianmukaisen huolellisuuden prosesseihin. Osana työtään hän toimii yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan sihteerinä ja edustaa Suomea OECD:n vastuullisen liiketoiminnan työryhmässä. Piirrolla on maisterin tutkinto yhteiskuntapolitiikasta Helsingin yliopistosta.

09:45 Yritysvastuu ja Reilu kauppa


Josetta Nousjoki , vastuullisuuspäällikkö, Reilu kauppa

Josetta Nousjoki vastaa Reilu kauppa ry:n vaikuttamis- ja vastuullisuustyöstä. Hänellä on pitkä kokemus vastuullisesta yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista hankintaketjuissa urallaan mm. tutkivana toimittajana ja ammattiliiton kansainvälisenä asiantuntijana. Josetta on Itä-Aasian tutkimuksen maisteri ja tradenomi.

10:20 Case Stora Enso


Johanna Pirinen, SVP, Head of Sustainability, Stora Enso Wood Products

Johanna Pirinen, johtaa Wood Products divisioonan vastuullisuustyötä Stora Ensolla. Tätä ennen Johanna vastasi hankinnan ja logistiikan vastuullisuudesta Stora Ensolla. Hän on yritysvastuun "moniottelija" laajalla kokemuksellaan eri teollisuuksista ja vastuullisuuden alueilta. Koulutukseltaan Johanna on ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

10:55 Loppuyhteenveto
Carolina Sved, Head of Indirect and Sustainable Procurement, Orion Corporation


Yhteyshenkilö LOGYn toimistolla:

Hanna van der Steen
palvelupäällikkö (Senior)
hanna.vandersteen@logy.fi
p. 040 658 8198

Ilmoittaudu täällä  


Ilmoittaudu tästä

Huomaa myös aiheeseen liittyvät koulutukset: