Hankintatoimen uudet haasteet

Kirjoitettu: 16.1.2017

2017 on vuosi täynnä juhlaa. Suomi täyttää 100 vuotta, LOGY juhlii 60 vuotista taivalta ja LOGYn Hankintafoorumi täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Juhlavuosina on hyvä hetki ottaa askel taakse ja katsoa sekä taaksepäin, että tulevaisuuteen.

Kymmenen vuoden aikana yhä useampi suomalainen yritys on herännyt tosiasiaan että suuri, ellei suurin, osa yrityksen liikevaihdosta koostuu ulkoa ostetuista tuotteista ja palveluista. Monella yrityksellä myös asiakasrajapintaa kuten toimituksia, asiakaspalvelua ja jopa myyntiä hoitavat ulkopuoliset kumppanit. Näitä ulkopuolisia kumppaneita hallitsemaan tarvitaan hyvin johdettua hankintatoimea, joko keskitetyn hankinnan toimesta tai hajautettuna liiketoimintayksiköihin.

Samoin kuin monet toimialat ja yrityksen toiminnot, myös hankintatoimi on digitalisaation myötä murroksessa. Monet hype-käyrällä kypsyvät aiheet tulevat radikaalisti muuttamaan työntekoa. Koneoppimisen ja tekoälyn käytännön sovellukset hankintatoimessa ovat vielä suurelta osin tulevaisuutta, mutta ohjelmistorobotiikalla voidaan jo tänään automatisoida monia manuaalisia toimintoja halvemmalla kuin ihmisen toimesta tehtynä.

Yhä nopeammin muutttuva liiketoimintaympäristö asettaa myös uusia vaatimuksia hankinnan ammattilaisille. Frank Rozemeijer, hankinnan professori Maastrichtin yliopistosta, kiteyttää hankinta-ammattilaisen uudet vaatimukset kolmeen:

  • Rohkeus
  • Luovuus
  • Yhteistyö

Tulevaisuuden ammattilaisen pitää olla hyvä kaikilla näillä kolmella osa-alueella menestyäkseen.

Tarvitsemme rohkeutta haastaa nykyiset toimintatavat, sekä rohkeutta kokeilla ja epäonnistua. Luovuudella ratkaisemme edessä olevat haasteet ja yhteistyöllä toteutamme ratkaisut. Yhteistyö tarkoittaa myös että perinteisistä ostaja-myyjä suhteista siirrymme valikoiden kohti kumppanuuksia ja eri toimijoiden välisiä ekosysteemejä.

Digitalisaatio ja hankinnan ammattilaisten uudet haasteet tulevat olemaan vahvasti mukana myös Hankintafoorumin juhlavuoden tapahtumissa. Toivonkin että Hankintafoorumi onnistuu antamaan sinulle uusia ideoita, yhteistyökumppaneita ja saat rohkeutta menestyä tulevissa haasteissa. Tervetuloa mukaan juhlavuoden tapahtumiin!

Antti Suorsa
Hankintafoorumin puheenjohtaja