Kuinka suuret uudistuvat?

Kirjoitettu: 19.4.2017

Usein kuultu väite on että innovaatiot ja uudistuminen tapahtuvat tänä päivänä kasvavassa määrin suurten yritysten ulkopuolella pienten ja keskisuurten yritysten toimesta. Oman kokemukseni perusteella tässä väittämässä on paljon totta. Monet meistä, joilla uransa aikana on ollut mahdollisuus toimia suurten kansainvälisten yritysten palveluksessa, ovat myös mitä todennäköisimmin päässeet todistamaan miten näiden yritysten historian painolasti, ohjausrakenteet ja tietojärjestelmien jäykkyydet ovat asettaneet rajoitteita muutosten läpiviennille ja uusien asioiden kokeilulle. Pienemmillä toimijoilla taasen tyypillisesti on huomattavasti vähemmän historian painolastia kannettavanaan sekä usein myös vähemmän muita toiminnan uudistamista rajoittavia rakenteita. Ne voivat usein myös lähteä ennakkoluulottomammin kokeilemaan uusia innovaatioita ja haastamaan markkinoiden olemassaolevia rakenteita ilman voimakkaita reaktioita kilpailijoiden tai suuren yleisön puolelta.

Toimitusketjun uudistaminen on yksi haasteellisemmista osa-alueista suurissa yrityksissä. Syynä tähän on se että tilaus-toimitusprosessi ja siihen mahdollisesti linkittyvä tuotanto on perinteisesti yrityksissä yksi avaintoiminnoista. Tämä tarkoittaa sitä että tämän toiminnan ohjaamiseksi ja saumattomaksi varmistamiseksi on tyypillisesti luotu runsaasti ohjaavia rakenteita ja usein myös enemmän tai vähemmän integroitu tietojärjestelmäkokonaisuus. Monissa tapauksissa myös yrityksen historia näkyy vahvasti sen toimitusketjun rakenteessa sekä erityisesti siinä missä maantieteellisissä sijainneissa eri toimintoja harjoitetaan. Nämä rakenteet ja historia osaltaan tekevät suuremmissa yrityksissä toimitusketjun uudistamisen usein hitaaksi ja monimutkaiseksi.

Ovatko suuret yritykset sitten aivan hampaattomia muutosten tuulten edessä? Eivät toki, mutta niiden tulee ymmärtää käyttää aktiivisesti eri keinoja uudistumiseen kuin pienempien haastajiensa. Samaan aikaan suurien tulee myös ymmärtää vahvuutensa. Usein niillä on aivan eri tavalla taloudellisia mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaan liittyviä kokeiluja ja testata uusia toimintatapoja. Kaikkien kokeiluiden ei myöskään tarvitse olla kannattavia ja menestyksiä vaan niitä voidaan tehdä jo alusta saakka oppimistarkoituksessa tai markkinoiden valmiuden testaamiseksi.

Hyväksihavaittuja tapoja uusien toimintatapojen testaamiseksi suurissa yrityksissä ovat perinteisesti olleet ketterät pilotoinnit muutokselle avoimissa yksiköissä tai tiimeissä. Nämä sopivatkin mainiosti pienempien toimintatapamuutosten ja innovaatioiden testaamiseen. Vielä vahvempi keino, joka soveltuu hyvin varsinkin kokonaisvaltaisempien muutosten kokeilemiseen ja läpivientiin onkin perustaa tai ostaa itsenäisellä resurssipohjalla toimiva yritys joko itse tai yhdessä sopivien kumppanien kanssa. Kannustankin aktiivisesti pohtimaan soveltuisiko tämä strategia uudistumisen ja muutoksen mahdollistamiseen myös omassa yrityksessäsi.

Kirjoittaja toimii Nokia Technologies Oy:n palveluksessa, joka on Nokia konsernin innovaatioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen keskittyvä tytäryhtiö.