Toimittajien innovaation hyödyntäminen

Kirjoitettu: 25.1.2017

Kuulemme toistuvasti, kuinka sanaa "innovaatio" käytetään talouskasvun lähteenä. Uudet ideat liiketoimintaprossien ja digitaalitekniikoiden hallintaan, sekä uudet tavat tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja hallita toimitusketjun sidonnaisuuksia ovat kaikki alueita, joissa tulemme luultavasti näkemään uusia innovaatioita. Mutta mikä on innovaatioiden todellinen lähde? Löytyykö se suurimmista, Fortune 500 -listan yrityksistä?


Tuskin. Todelliset maailmantalouden innovaatioiden kehittäjät löytyvät pienten ja keskisuurten toimittajien joukosta. Jos pienet yritykset ovat innovaation lähde, kuten väitämme, olisi järkevää luoda prosessi, jonka puitteissa yritykset voivat arvioida sitä, kuinka näitä ideoita voidaan kehittää kaupallisiksi menestyksiksi.

Toimitusketjun innovaatio voi ilmetä monella eri tavalla:

  •  Uudet ja paremmat tuotteet, mukaan lukien niiden uudet ominaisuudet, tai tekniikka sekä sen tarjoamat uudet markkinasovellukset, voivat avata merkittäviä ja uraauurtavia mahdollisuuksia markkinaosuuksien valtaamiseen.
  •  Palveluinnovaatiot, kuten markkinoihin kohdistetut innovaatiopalvelut. Palvelujen ja tuotteiden yhdistäminen sekä palvelut, joiden avulla yritykset voivat toimia kevyemmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Toimitusketjun prosessi-innovaatiot, joka tuovat prosessiin uusia kolmannen ja neljännen osapuolen ominaisuuksia, tilausten toimittamisen, riskienhallinnan tai muita innovatiivisia, toimitusketjun arvoa lisääviä ulottuvuuksia.
Kun organisaatiot odottavat toimittajien lanseeraavan tuote- ja prosessi-innovaatioita, asiakkaan täyttymättömiä tarpeita ja uusia toimittajien teknologioita koskeva oikea tieto tulee olemaan avainasemassa. Käytännössä hankinnan tarjontamarkkinoiden tekniikkaa koskeva tieto toimii katalyyttina, joka ajaa innovaatioprosessia eteenpäin.

Tämä tapahtuu viisiportaisena prosessina:

  1. Asiakkaan tarpeiden määrittely. Hankinnan ja toimitusketjun tiimien on työskenneltävä yhdessä nykyisessä tuote- tai prosessiportfoliossa asiakastuloksien parissa olevan aukon tunnistamiseksi. Se voi myös vaatia kehitysaskelien tunnistamista, joilla on sovellusmahdollisuuksia nykyisen tuote- tai palvelutarjouksen kanssa.
  2. Etsi innovaatiotuotteille oikeat toimittajat. Tämä tarkoittaa nykyisten toimittajien tunnistamista portfoliosta toimittajan elinkaaren työkalujen avulla, sekä mahdollisten tulevien toimittajien tunnistamista, jotka eivät ole portfoliossa, mutta joilla voi olla hallussaan nousevia teknologioita tai ominaisuuksia.
  3. Niiden toimittajien ominaisuuksien arviointi ja vahvistaminen, joiden kanssa haluat työskennellä. Kyseessä on järjestelmällinen lähestymistapa todennäköisten toimittajaehdokkaiden ominaisuuksien varmistamiseksi. Tämä voi tarkoittaa tiedonrikastusta, yksityiskohtaisen tutkimuksen suorittamista, mukaan lukien toimittajan elinkaaren hallinnan tiedot, syvälle luotaava suorituskyvyn arviointi ja muita lähestymistapoja. Kun toimittaja on merkitty mahdolliseksi innovaatiokumppaniksi, on tarpeen keskustella projektin yksityiskohdista. Näiden keskustelujen haasteina ovat usein molemminpuolinen epäluottamus, vastaamattomat IP:n omistajuutta koskevat kysymykset, uutta tuotetta koskevat taloudelliset kysymykset, kyky pysyä aikataulussa sekä muut tekijät.
  4. Toimittajan teknologian kehitykseen sitoutuminen ja yhteistoiminta. Tämä vaihe edellyttää perusteellisten keskustelujen lisäämistä toimittajan kanssa, jotta voidaan selvittää, kuinka todennäköistä strategisen kumppanuuden muodostaminen on sen jälkeen, kun ominaisuudet on vahvistettu. Menestys yhteisessä kehitystoiminnassa edellyttää suurta luottamusta ja menestyksekästä kommunikaatiota. Tämä prosessin vaihe sisältää usein skenaarioiden kehittämistä ja hyvien perustusten luomista onnistunutta projektia silmällä pitäen.
  5. Ohjaa kumppanuus onnistuneeseen lopputulokseen ja kiinnitä huomiota "pehmeisiin" elementteihin. Kun innovaatioprojekti on käynnistetty, avaintulosmittarit, projektin tavoitteet, tarjonnan ja virstanpylväiden huolellinen projektinhallinta ja valvonta ovat avain menestyksekkääseen lopputulokseen. Erittäin tärkeää on säännöllinen kommunikaatio ja päivitykset yhdessä kaupallistamisen jälkeisen suhteidenhallinnan kanssa. On tärkeää, että yritykset ovat selvillä omasta motivaatioistaan toimittajan kanssa työskentelemiseen, ja että ne kykenevät muodostamaan kuvan haluamansa suhteen laadusta jo projektin varhaisessa vaiheessa. Monissa tapauksissa ostavilla yrityksillä on vain yksi lähestymistapa, jolla ne pyrkivät saavuttamaan yksinoikeuden toimittajan kaikkiin potentiaalisiin oivalluksiin. Tämä ei tuota aina parhaita tuloksia.

31. tammikuuta 2017 pidettävässä webinaarissa, Leveraging Supplier Innovation, perehdytään tarkemmin tähän aiheeseen sekä hankinnan kulttuurin muutokseen. Lue lisää.

Hankinta on ollut keskittynyt kustannusten säästämiseen ainoana arvoa tuottavana muotona niin kauan, että siltä on jäänyt usein huomaamatta se, kuinka innovaatio vaikuttaa sisäisiin sidosryhmiin, toimittajiin ja asiakkaisiin.
Uudet arvonmuodostamisen muodot (sis. kustannussäästöt) edellyttävät, että strateginen hankinta ylittää sen perinteisten lähestymistapojen rajat ja vaatii suuntausta toimittajan sitouttamiseen edistääkseen tuloja tuottavia mahdollisuuksia.
Esimerkkejä tällaisista mahdollisuuksista ovat esimerkiksi parantunut kysynnän hallinta, tuotesegmentointi ja laajentuminen, uudet teknologiat, tuotteiden ja virtausten digitalisoinnin hyödyntäminen sekä käyttöpääoman säästöt. Tällaisten arvonmuodostuksen muotojen luomiseksi hankinnan on hyödynnettävä uusien ideoiden ja luovuuden lähdettä – toimittajia.

Tutustu ja opi lisää aiheesta täältä.