Blogissa: Viisi tärkeintä osaamista hankinnassa

31.03.2020

Kirjoittaja: Sari Hakkarainen, LOGY Hankintafoorumin johtoryhmän jäsen

Maailma ja sen myötä hankinnan pelikenttä on muuttunut ja tulee muuttumaan vääjäämättä. Mitä se tarkoittaa hankinnan osaamisten kannalta? Ajattelin tarkistaa, miten ajatukseni hankinnan osaamisista ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viime vuosikymmenen alkupuolella puhuin epäsuorien hankintojen haltuunotosta, jossa olennaista on uskottavuuden ja luotettavuuden kehittäminen liiketoiminnan suuntaan. Totesin tärkeimmiksi opeiksi epäsuorien hankintojen johtamisessa:

 • hankintaosaaja on spesialisti ja yleisosaaja samassa paketissa.
 • viestintä ratkaisee eli hankinnan pitää muistaa kertoa hankinnasta ja hankinnan tuloksista.
 • hankinnan matkalla liiketoiminnan kumppaniksi tarvitaan pelisilmää & pitkäjänteisyyttä.

Eräässä toisessa esityksessä summeerasin eron ’kovan/asioiden’ ja ’pehmeän/ihmisten’ johtamisen merkitykselle: management -kyvykkyys on perusvaatimus hankintojen johtamisessa, mutta leadership-kyvykkyys erottelee jyvät akanoista. Hankinnan management-kyvykkyyksiä ovat mm. kategoriahallinnan ja hankinnan työkalujen ja prosessien osaaminen. Leadership-kyvykkyyksien avulla saadaan varmistettua johdon tuki ja mandaatti hankinnalle ja sitoutettua kollegat muista toiminnoista mukaan strategiseen kategoriatyöhön.

Tässä esityksessä päädyin väittämään, että vaatimukset hankinnan osaamispaletille ovat kovat eli hallussa täytyy olla:

 • hankinnan erityisosaaminen: työkalut ja prosessit, analytiikka, kategoriaosaaminen
 • johtamisosaaminen: muutoksen johtaminen, tiimien ja projektien johtaminen, viestintä, sidosryhmäsuhteiden johtaminen
 • yleinen liiketoimintaosaaminen.

Kolmas esimerkki löytyi LOGYn Hankintafoorumista, jossa löimme päämme yhteen pari vuotta sitten oppilaitosten kanssa. Päädyimme seuraavaan listaan tärkeimmistä hankinnan kompetensseista:

 • toimittaja- ja sisäinen yhteistyö
 • muutos- / projektijohtaminen
 • TCO (Total Cost of Ownership)
 • SMI (Supply Market Intelligence)
 • ihmistaidot
 • julkiset hankinnat
 • Service sourcing (palveluiden hankinta)

Ulkopuolisen näkökulman hankinnan osaamisiin tarjoaa Deloitten Global CPO Survey 2019: Miten hankinta pystyy hanskaamaan alati kasvavan kompleksisuuden? Mitä ominaisuuksia tämä vaatii hankinnalta?

 • ulkoinen: Organisaation ulkopuolelta hankittavien asioiden ja hallittavien toimitusketjujen kompleksisuus/riskien hallinta
 • sisäinen: Sidosryhmäsuhteiden hallinta ja hankinnan linjaaminen organisaation kokonaistavoitteiden mukaisesti
 • kyvykkyydet: Ihmiset, organisoituminen ja kyky panna suunnitelmat täytäntöön
 • digitaalisuus: Teknologia ja prosessit jotka helpottavat kompleksisuuden hallinnassa ja vauhdittavat digitaalista muutosta.

Tarkemmin haasteista voi lukea tutkimuksesta (linkki lopussa).
Ennen loppuhuipennusta on hyvä lyhyesti kerrata, mitä hankinnalta odotetaan. Tämä voisi toki olla itsessään toisen blogin aihe, mutta hyödynnetään tässä TOP 3 -listausta prioriteeteista em. Deloitten tutkimuksesta:

 1. kustannusten alentaminen
 2. riskien hallinta
 3. digitaalisten liiketoimintamallien laajempi käyttö/käyttöönotto.

Luvassa on siis kompleksisuutta, kovia tavoitteita ja odotuksia unohtamatta hankinnan tahtotilaa toimia liiketoiminnan kumppanina.

Mutta millä osaamisilla tavoitteisiin päästään?

Loppujen lopuksi hankinnan osaamisvaatimukset tänään ja huomenna ovat hyvin samankaltaiset kuin kymmenen vuotta sitten. Lähtökohtaisesti hankinnan ammattilaisella täytyy olla riittävä hankinnan osaaminen hankintojen toteuttamiseen ja johtamiseen liittyen. Kannattaa tutustua esim. Sanna Niemisen tai Kari Ilorannan ja Hanna Pajunen-Muhosen kirjoittamiin teoksiin. Mutta toki osaamissoppaan on tullut jotain uutta. Erityisesti sen osalta, mitä ja miten teknologiaa hyödynnetään hankinnan prosesseissa, kuten myös Deloitten tutkimuksesta ilmenee. Näin ollen riittävä digiosaaminen on perusvaatimus myös hankinnan ammattilaisille. Näin koronaviruksen kourissa on helppoa todeta myös se, että elämme globalisaation myötä hyvin haavoittuvassa maailmassa.

Hankintaketjujen riskien hallinnan merkitys on noussut huimasti viime viikkoina.
Oma TOP 5 -listani olennaisista kyvykkyyksistä tai osaamisista on tällä erää seuraava:

 1. ihmiset: Vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot
 2. liiketoiminta: Liiketoiminnan ymmärrys ja tavoitteiden toteuttaminen hankinnan avulla. Julkisella sektorilla liiketoiminnan sijaan voidaan puhua julkishallinnosta.
 3. markkinat: Toimittajamarkkinatietämys ja riskien hallinta
 4. sidosryhmät: Sisäisten ja ulkoisten yhteistyösuhteiden johtaminen
 5. yhteiskunta: Vastuullisuuden johtaminen hankinnoissa & kestävät hankintamallit

Teknologian hyödyntäminen tai prosessien digitalisoiminen toimii sitten monessa mahdollistajana ja tehostajana kytkeytyen osaksi em. kyvykkyyksiä.

Mitä mieltä sinä olet?

Sari Hakkarainen
LOGY Hankintafoorumin johtoryhmän jäsen
https://www.linkedin.com/in/sari-hakkarainen-0663131

Linkki: Deloitte Global CPO Survey 2019: https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/strategy-operations/articles/global-cpo-survey.html