Containerships saattaa laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainan

3.11.2017

Containerships saattaa laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainan
Press Release Containerships, 03 Nov 2017, online:-
Containerships arvioi vaihtoehtojaan suhteessa yhtiön liikkeeseenlaskemaan 50,5 milj. euron joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy huhtikuussa 2019. Yhtiö on antanut Pareto Securitiesille mandaatin järjestää sarja sijoittajatapaamisia.
Sijoittajatapaamisten jälkeen yhtiö saattaa laskea liikkeeseen euromääräisen senior-statuksellisen, vakuudellisen joukkovelkakirjalainan neljän vuoden juoksuajalla. Mahdollisen uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun seurauksena yhtiön liikkeeseenlaskettu joukkolaina lunastettaisiin kokonaisuudessaan takaisin käyttäen velkakirjoihin liittyvää osto-optiota.
Containerships odottaa liikevaihtonsa kasvavan 10 % ja käyttökatteen parantuvan vuonna 2017.
©M-Brain
Link to original article