Kaksi suomalaissatamaa mukana Digiport-digitalisaatiohankkeessa

4.11.2017

Kaksi suomalaissatamaa mukana Digiport-digitalisaatiohankkeessa
Kymen Sanomat, 04 Nov 2017, 1, 2-3:-
Haminan-Kotkan ja Turun satamat osallistuvat satamien digitalisaatiota tutkivaan Digiport-hankkeeseen, joka käynnistyi lokakuussa 2017. Merikotka-tutkimuskeskuksen käynnistämän hankkeen tarkoituksena on hakea keinoja satamatoimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi ja etsiä myös uusia palveluja. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen projektitutkija Janne Saarikoski kertoo, että nykyinen satamadigitalisaatio keskittyy lähinnä lastin käsittelyyn, ja hankkeessa etsitään uusia innovatiivisia keinoja digikehityksen hyödyntämiseen. Hänen mukaansa hankkeessa kerättävää tietoa hyödynnetään nyt mukana olevien kahden lisäksi myös muissa satamissa.
Kaksivuotisen hankkeen budjetti on noin 360 000 euroa, ja se on saanut rahoitusta satamien lisäksi Euroopan aluekehitysrahastolta ja toteuttajien omarahoituksena. Hanke sisältää mm. koulutusta ja työpajatoimintaa avoimesta datasta ja tiedon avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa.
©M-Brain
Link to original article