Keskustelussa Jäämeren radan korvaaminen rekoilla

12.10.2017

Keskustelussa Jäämeren radan korvaaminen rekoilla
Kaleva (E-edition PDF), 12 Oct 2017, 14:-
Liikennevirasto ja Norjan viranomaiset ovat tehneet selvityksen, jossa kartoitetaan Jäämeren radan toteuttamista ja kannattavuutta. Liikenneviraston asiantuntijan Anni Rimpiläisen mukaan eri ratavaihtoehtoja verrataan siihen, että sama kuljetusmäärä tapahtuisi HTC-rekoilla. HTC-yhdistelmät ovat normaalia pidempiä ja raskaampia.
Lähikuukausina viranomaiset selvittävät mm. sitä, millaista kuljetuskysyntää Jäämereen rataan saattaisi kohdistua ja hoituisiko se tarvittaessa rekoilla. Ratalinjausten lisäksi pohditaan, mitä parannuksia rekkavaihtoehto vaatisi maantieverkkoon.
Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström katsoo, että rekka-ajatus on hyvä tutkia. Lönnström jatkaa, että rautatie olisi paras vaihtoehto raskaille kuljetuksille sekä ympäristön että turvallisuuden kannalta.
Projektipäällikkö Jarkko Rantala Lapin liitosta kommentoi, että jättirekat voisivat tuoda tarvittaessa rahtia Jäämereltä jo muutaman vuoden päästä. Kumipyöräliikenne kykenee reagoimaan nopeasti.
©M-Brain
Link to original article