LOGY ry:n syyskokouksen päätöksiä 26.11.2015

1.12.2015

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2015 Katajanokan kasinolla Helsingissä. Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi valittiin Olli-Pekka Juhantila. Toimitusjohtaja Markku Henttinen kiitti väistyvää puheenjohtajaa Pekka Ornetta hänen arvokkaasta panoksestaan LOGYn eteen.

LOGYn hallituksessa jatkavat, hallituskausi lukuna perässä:

 • Olli-Pekka Juhantila 16-17 (puheenjohtaja)
 • Petri Impola 14-16
 • Joanna Luukkonen 14-16
 • Petri Miettinen 14-16
 • Outi Nietola 14-16
 • Jorma Ruikka 14-16
 • Jarkko Rantala 15-17
 • Mika Seppälä 15-17
 • Marisa Pihlaja-Sillanpää 15-17
 • Marika Tuomela-Pyykkönen 15-17

Uusiksi jäseniksi kaudelle 2016–2018 valittiin:

 • Antti Kojola, Partner, LEAD Partners Oy
 • Pasi Nieminen, Toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Oy
 • Pekka Salonen, Activity Manager, LEMAN International System Transport Oy
 • Satu Happo-Tuominen, Sourcing Manager, Cargotec Corporation
 • Petri Hällfors, Sales Manager, Logistics, Wiima Logistics Oy

Sekä uutena jäsenenä kaudelle 2016–2017 valittiin:

 • Harri Lorentz, Professori, Turun Yliopisto

Jäsenmaksut 2016

 • Henkilöjäsenmaksu: 70 euroa
 • Opiskelijat: 10 euroa
 • Eläkeläiset: 25 euroa

Kansainvälisen yhteistyöjärjestön (BVL) jäsenyys lisähintaan 40 euroa LOGYn jäsenmaksun yhteydessä.
Opiskelijajäsenmaksulla saa myös Osto&Logistiikka –printtilehden (2015: ei painettua lehteä).

Yritys- ja yhteisöjäsenmaksut

 • 1 230 € (liikevaihto yli 20 M€), jäsenedut 1+6 nimetylle henkilölle
 • 590 € (liikevaihto alle 20 M€), jäsenedut 1+2 nimetylle henkilölle
 • 270 € (oppilaitokset ja yleishyödylliset yhteisöt), jäsenedut 1+2 nimetylle henkilölle

Nimettyjen henkilöiden perusmäärän (7 tai 3) lisäksi yritykset/yhteisöt voivat nimetä lisähenkilöitä hintaan 110 € / hlö.

Yritys- ja yhteisöjäsenmaksuun sisältyy LOGYn kaikki yhteisöjäsenpalvelut sekä neljän LOGYn foorumin (hankinta-, SCM-, kuljetus- sekä sisälogistiikkafoorumin) palvelut. Näiden palveluiden lisäksi yrityksen- tai yhteisön nimeämät henkilöt saavat myös LOGYn henkilöjäsenen statuksen ja jäsenedut. Yritys- / yhteisö voi tilata haluamalleen määrälle henkilöstöään Osto&Logistiikka –lehden sähköisen version jäsenmaksuun sisältyvänä.

Toimintavuonna 30.6. jälkeen liittyvien yhteisöjäsenten ja henkilöjäsenten jäsenmaksu on 50 % liittymisvuoden jäsenmaksusta. Ei liittymismaksuja.

Sääntömuutosehdotus

Hyväksyttiin hallituksen esitys nykyisten LOGYn sääntöjen § 6 muutoksen osalta.

Nykyinen LOGYn sääntöjen kohta 6:
6 §
Tietyllä maantieteellisellä alueella voidaan perustaa jäsenten esityksestä rekisteröimättömiä piirejä, jotka noudattavat toiminnassaan soveltuvin osin yhdistyksen sääntöjä. Piirin säännöt hyväksyy yhdistyksen hallitus. Piirit toimittavat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa ja tilinpäätöksensä yhdistyksen hallitukselle. Yhdistys tukee piirejä taloussuunnitelmansa puitteissa. Piirit järjestävät tilinpitonsa joko itsenäisesti tai yhdistyksen tilinpitoon liittyen.

Kohta 6 muutoksen jälkeen:
6 §
Tietyllä maantieteellisellä alueella voidaan perustaa jäsenten esityksestä rekisteröimättömiä alueita, jotka noudattavat toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen hallituksen hyväksymiä käytäntöjä. Alueet toimittavat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa yhdistyksen hallitukselle hyväksyttäväksi. Yhdistys tukee alueiden toimintaa yhdistyksen taloussuunnitelman puitteissa. Alueiden tilinpito järjestetään osana yhdistyksen tilinpitoa ja taloushallintoa.

Koska sääntömuutos täytyy käsitellä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, sääntömuutos käsitellään myös kevätkokouksessa 2016.

Lisäksi

 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma vuodelle 2016
 • Päätettiin puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista
 • Valittiin LOGYn hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valittiin yhdistykselle kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kummallekin varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa
 • Valittiin Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valittiin Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiölle tilintarkastajat