LOGYn jäsenkysely antoi jälleen osviittaa toimintamme kehittämiseen

13.05.2020

LOGYn jäsenkysely toteutettiin toukokuussa 2020 ja siihen vastasi tällä kertaa 189 henkeä.

Jäsentyytyväisyytemme nousi hieman viime vuoden arvosta 4,05 (asteikko 1-5) arvoon 4,14. Lisäksi hienot 95 % jäsenistä suosittelisi LOGYn palveluita.

Erityisen tyytyväisiä oltiin foorumitoimintaan (4,1), keskisuuriin seminaareihin (4,1) ja Osto&Logistiikka-lehteen (4,0) Parantamisen varaa koettiin olevan erityisesti LOGY Mobiilissa (3,3). (Olemme kehittäneet LOGYn mobiilisovellusta eteenpäin ja kannustaisimme tässä samalla lataamaan mobiilisovelluksemme uusimman kehitysversion puhelimiinne. Mobiilisovelluksen kautta on mahdollista mm. lukea www.ostologistiikka.fi -sivuston uutisia ja Osto- ja Logistiikkalehteä - tai ilmoittautua tapahtumiin ja selailla omien tapahtumien osallistujia!)

Kysyimme samalla myös Covid-19 erityistilanteen aiheuttamista haasteista organisaatioissanne. Lyhyellä tähtäimellä vaikutukset liiketoimintaan koettiin lievästi negatiiviseksi (keskiarvo –0,8 asteikolla -5 - +5) ja pitkällä tähtäimellä edelleen negatiiviseksi, mutta hieman edellistä paremmaksi (keskiarvo -0,4). On kuitenkin hyvä mainita, että yli 20 % vastaajista arvioi kriisin liiketoimintavaikutusten olevan työnantajalleen positiivisia lyhyellä aikavälillä ja yli 30 % pitkällä aikavälillä ja merkittävä prosentti (14% ja 15 %) ei nähnyt kriisillä olevan minkäänlaista vaikutusta työnantajansa liiketoimintaan.

Ulkopuolisten hankintojen määrään tilanteen arvioitiin vaikuttavan samalla asteikolla -1 verran lyhyellä tähtäimellä ja -0,5 verran pidemmällä. Lomautuksia oli tehty 33 % yrityksistä ja irtisanomisia 6 % yrityksistä.

Arvoimme vastanneiden kesken kolme osallistumista LOGYn vuonna 2020 järjestettävään, vapaavalintaiseen seminaaripäivään tai vaihtoehtoisesti yhden päivän koulutustapahtumaan. Onni suosi Ville Hinkkaa, Arttu Lehtoa ja Eeva Ala-Krekolaa, joille ilmoitetaan asiasta myös henkilökohtaisesti.

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Tutustu jäsenyyteen ja jäsenetuihin